Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Naročilo male vrednosti: Gradnja vodovoda - odcep Savo- razširitev

Razpis objavljen: 31.05.2012

Razpis zaključen: 14.06.2012

()

Javni razpis za dodeljevanje občinskih denarnih pomoči v letu 2012

Razpis objavljen: 29.05.2012

Razpis zaključen: 22.06.2012

(Ur.l.RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11)

Javno naročilo: Gradnja večnamenskega družbenega objekta v Podkraju, št. 430-9/2012

Razpis objavljen: 24.05.2012

Razpis zaključen: 06.06.2012

(Ur.l.RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11)

Javno naročilo: Gradnja večnamenskega družbenega objekta v Podkraju, št. 430-7/2012

Razpis objavljen: 08.03.2012

Razpis zaključen: 02.04.2012

(Uradni vestnik Zasavja štev. 31/09)

Objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2012

Razpis objavljen: 06.03.2012

Razpis zaključen: 11.04.2012

()

Objava javnega razpisa za podjetništvo - 2012

Razpis objavljen: 05.03.2012

Razpis zaključen: 28.08.2012

()

Javno naročilo: izgradnja vodovoda sp. Marno - Slatno - Dol, št. 430-6/2012

Razpis objavljen: 05.03.2012

Razpis zaključen: 27.03.2012

()

Objava javnega razpisa za kmetijstvo

Razpis objavljen: 09.02.2012

Razpis zaključen: 29.04.2012

()

Sofinanciranje prireditev posebnega pomena v letu 2012

Razpis objavljen: 09.01.2012

Razpis zaključen: 14.10.2012

()

Humanitarna in druga društva v letu 2012

Razpis objavljen: 08.01.2012

Razpis zaključen: 02.03.2012

< Page 1

Page 2

Page 3 >