Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Javno naročilo: LC 122023 Novi dom- Prapretno- rekonstrukcija

Razpis objavljen: 03.06.2013

Razpis zaključen: 27.06.2013

()

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO HIŠNIŠKEGA STANOVANJA V NAJEM V DOMU KS MARNO

Razpis objavljen: 03.06.2013

Razpis zaključen: 28.06.2013

()

Objava namere o sklenitvi pogodbe

Razpis objavljen: 03.06.2013

Razpis zaključen: 31.12.2013

()

Javno naročilo: Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja Krištandolska cesta

Razpis objavljen: 24.05.2013

Razpis zaključen: 19.06.2013

()

Javno naročilo: Urejanje mestnega jedra Hrastnik: Log- Montigny

Razpis objavljen: 20.05.2013

Razpis zaključen: 12.06.2013

()

Javni razpis za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči v Občini hrastnik za leto 2013

Razpis objavljen: 13.05.2013

Razpis zaključen: 14.06.2013

()

JAVNO NAROČILO: REKONSTRUKCIJA IN ENERGETSKA SANACIJA VRTCA DOLINCA

Razpis objavljen: 30.04.2013

Razpis zaključen: 22.05.2013

(Uradni vestnik Zasavja št. 17)

Objava javnega razpisa za podjetništvo 2013

Razpis objavljen: 25.04.2013

Razpis zaključen: 03.09.2013

()

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA VEČNAMENSKI DRUŽBENI OBJEKT V PODKRAJU

Razpis objavljen: 12.04.2013

Razpis zaključen: 08.05.2013

()

JAVNO NAROČILO PO ODPRTEM POSTOPKU: SANACIJA PLAZU ZELENIK - PRAPRETNO (ODCEP RETJE - SPAR)

Razpis objavljen: 28.03.2013

Razpis zaključen: 17.04.2013