Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Letni načrt prodaj in nabav

Razpis objavljen: 24.02.2015

Razpis zaključen: 30.12.2015

()

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2015

Razpis objavljen: 24.02.2015

Razpis zaključen: 31.03.2015

()

Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik za leto 2015

Razpis objavljen: 19.02.2015

Razpis zaključen: 04.03.2015

()

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Hrastnik za leto 2015

Razpis objavljen: 19.02.2015

Razpis zaključen: 05.03.2015

()

Naročilo male vrednosti: Vzdrževanje računalniškega omrežja in opreme

Razpis objavljen: 04.12.2014

Razpis zaključen: 22.12.2014

()

Naročilo male vrednosti: Nabava pisarniškega materiala za obdobje štirih let

Razpis objavljen: 12.11.2014

Razpis zaključen: 25.11.2014