Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

(Uradni vestnik Zasavja št. 17)

Objava javnega razpisa za podjetništvo 2013

Razpis objavljen: 25.04.2013

Razpis zaključen: 03.09.2013

()

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA VEČNAMENSKI DRUŽBENI OBJEKT V PODKRAJU

Razpis objavljen: 12.04.2013

Razpis zaključen: 08.05.2013

()

JAVNO NAROČILO PO ODPRTEM POSTOPKU: SANACIJA PLAZU ZELENIK - PRAPRETNO (ODCEP RETJE - SPAR)

Razpis objavljen: 28.03.2013

Razpis zaključen: 17.04.2013

()

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2013

Razpis objavljen: 15.03.2013

Razpis zaključen: 15.04.2013

()

NAROČILO MALE VREDNOSTI: Dobava in montaža notranje opreme za Mladinski center Hrastnik

Razpis objavljen: 15.03.2013

Razpis zaključen: 28.03.2013

(Uradni vestnik Zasavja št. 7/2013, dne 15.2.2013)

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj podeželja in kmetijstva v občini Hrastnik za leto 2013

Razpis objavljen: 15.02.2013

Razpis zaključen: 18.03.2013

()

JAVNA DRAŽBA "STARE LEKARNE ZAGORJE"

Razpis objavljen: 29.01.2013

Razpis zaključen: 14.02.2013

()

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Razpis objavljen: 16.01.2013

Razpis zaključen: 13.02.2013

()

Javni razpis - športni programi 2013

Razpis objavljen: 16.01.2013

Razpis zaključen: 13.02.2013

()

Javni razpis - ljubiteljska kultura 2013

Razpis objavljen: 16.01.2013

Razpis zaključen: 06.02.2013