Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

(Uradni vestnik Zasavja, št. 12/2019, z dne 29.3.2019)

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2019

Razpis objavljen: 29.03.2019

Razpis zaključen: 26.04.2019

(Uradni vestnik Zasavja št. 12/2019, z dne 29.3.2019)

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2019

Razpis objavljen: 29.03.2019

Razpis zaključen: 07.05.2019

()

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2019

Razpis objavljen: 01.03.2019

Razpis zaključen: 31.03.2019

(Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2019, dne, 25.2.2019)

Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik za leto 2019

Razpis objavljen: 25.02.2019

Razpis zaključen: 18.03.2019

((Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2019, dne 25.2.2019)

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hrastnik za leto 2019

Razpis objavljen: 25.02.2019

Razpis zaključen: 18.03.2019

(Uradni vestnik Zasavja št. 8/2019, dne 25.2.2019)

Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v občini Hrastnik v letu 2019

Razpis objavljen: 25.02.2019

Razpis zaključen: 18.03.2019

(Uradni vestnik Zasavja št. 26/2018, dne 12.10.2018)

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj za leto 2019

Razpis objavljen: 25.02.2019

Razpis zaključen: 18.03.2019

(Uradni vestnik Zasavja št. 8/2008, dne 29.2.2008)

Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2019

Razpis objavljen: 25.02.2019

Razpis zaključen: 31.12.2019

< Page 1 Page 2

Page 3