Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2015

()

Javni razpis  - klikni

Prvo odpiranje: 4.5.2015 (obravnavjo se vloge, ki prispejo do 12.00 ure, ne glede na način dostave)

Drugo odpiranje: 1.6.2015 (obravnavajo se vloge, ki prispejo do 15.00 ure)

 

Obrazci za prijavo po ukrepih:

 Ukrep 1: odpiranje novih delovnih mest - klikni

Ukrep 2: naložbe - klikni

Ukrep 3: naložbe v sobodajalstvo - klikni

Ukrep 4: socialna podjetja - klikni

Ukrep 5: podjetniški krožek - klikni

Ukrep 6: delovanje zbornic - klikni

 

 

Vzorec pogodbe - klkni (obvezno oddati pri oddaji prijave na javni razpis)

Zahtevek za izplačilo sredstev - klikni (odda se ko so odobrena sredstva, realizirana in plačana naložba/aktivnost)

 

KOMISIJA:

- Darko Planinc (predsednik)

- Rok Blažko

- Jože Gregorčič

- Ljubomir Zalezina

- Mimi Martini

 

 

REZULTATI JAVNEGA RAZPISA:

A) Dodeljene pomoči de minimis posameznim podjetjem - klikni

 

B) Ostale pomoči (niso pomoč de minimis ali državna pomoč):

Ukrep 5"delovanje zbornic na področju podjetništva in obrti":

- Območna obrtno podjetniška zbornica Hrastnik: 5.200,00 €

 

Ukrep 6"delovanje podjetniškega krožka":

- Območna obrtno podjetniška zbornica Hrastnik: 1.750,00 €

 

 

Skupaj dodeljena sredstva: 37.340,00 €

 

 

 

 

 

 

Razpis objavljen: 16.04.2015

Razpis zaključen: 01.06.2015

Nazaj na vse javne razpise