Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpis za dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2015

(UVZ št. 16/2015)

Obveščamo vas, da je Občina Hrastnik objavila Javni razpis za dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2015. Javni razpis je objavljen dne 5.6.2015 (UVZ, št. 16/2015).

 

Rok za oddajo vlog: do 22.6.2015 do 12.00 ure, ne glede na način dostave vlog.

 

Ukrep 1 - Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno kmetijsko proizvodnjo (državne pomoči - skupinske izjeme).
- Naložbe se še niso začele izvajati in ne smejo biti izvedene do pravnomočnosti odločbe .

- DDV je upravičen strošek za vlagatelje, ki niso davčni zavezanci. NOVO!!!

 

Ukrep 4 - Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (po pravilih "de minimis"

- naložbe so se začele izvajati od 4.3.2014 dalje do veljavnega roka  NOVO!!!

- DDV ni upravičen strošek

 

Javni razpis  - klikni

Obrazec za Ukrep 1 - klikni

Vzorec pogodbe za Ukrep 1 - oddati že pri oddaji vloge - klikni

 

Obrazec za Ukrep 4 - klikni

Vzorec pogodbe za ukrep 4 - oddati že pri oddaji vloge - klikni

Zahtevek za dodelitev sredstev - obrazec se odda, ko je naložba realizirana in plačana - klikni

 

Komisija:

- Vinko Žagar (predsednik)

- Ivan Urbajs ml.  - član

- Marjan Starič - član

- Ljubomir Zalezina - nadomestni član

 

Dodeljena sredstva - objavljeno v rubriki državne pomoči/pomoči de minimis:

Skupaj dodeljena sredstva v višini 15.901,00 €

- Vojka Povše Krasnik: 1.500,00 € (sadovnjak)

- Damjana Napret Čeperlin: 5.000,00 € (rastlinjak)

- Silva Štepec: 5.000,00 € (adaptacija strehe kozolca)

- Janez Homšek: 1.801,00 € (oprema za seno, ureditev izpusta za živali - ekološka kmetija)

- Ivanka Rožej: 1.303,00 € (objekt za skladiščenje sadja - tla)

- Joško Potočin: 1.297,00 € (rastlinjak)

 

 

 

 

 

 

 

Razpis objavljen: 04.06.2015

Razpis zaključen: 21.06.2015

Nazaj na vse javne razpise