Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik za leto 2016

(Uradni vestnik Zasavja št. 2/2016)

Obveščamo vas, da je dne 5.2.2016 objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik za leto 2016.

Vloge se lahko oddajajo od 5.2.2016 do 23.3.2016 - do 12.00 ure, ne glede na način dostave.

 

Javni razpis - klikni

 

Obrazec za Ukrep 1  -  Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno kmetijsko proizvodnjo  - klikni

 

Vzorec pogodbe za Ukrep 1 - klikni

(obvezna priloga k oddaji vloge - podpisana vsaka stran)

 

 

Obrazec za Ukrep 4 - Pomoč za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti - klikni

 

Vzorec pogodbe za Ukrep 4 - klikni

(obvezna priloga k oddaji vloge - podpisana vsaka stran)

 

Zahtevek za izplačilo sredstev - klikni

(odda se pri oddaji dokazil o realizaciji naložbe)

 

Rezultati javnega razpisa:

Sredstva so bila dodeljena v skupni višini 10.765,00 € za:

Ukrep 1:                                                 7.996,00 €

Ukrep 4:                                                 2.769,00 €

Neporabljena sredstva:                            5.235,00 €

 

Upravičenci do sredstev (naložbe morajo biti izvedene do 14.10.2016):

- Klemen Durnik: adaptacija strehe kozolca (kulturna dediščina)- 5.000,00 €

- Janez Homšek: adaptacija hleva - 1.796,00 €

- Vanja Funkel Drnovšek: adaptacija hleva+gradnja zbiralnika za gnojevko - 780,00 €

- Terezija Kovačič: ureditev površin za izpust živali (ekološko kmetovanje) - 420,00 € - ni realizirala naložbe

- Ivanka Rožej: nakup stroja za lupljenje sadja- 2.769,00 € (de minimis - Ukrep 4)

 

 

 

 

 

 

 

Razpis objavljen: 04.02.2016

Razpis zaključen: 23.03.2016

Nazaj na vse javne razpise