Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA PODRUŽNIČNE OSNOVNE ŠOLE DOL PRI HRASTNIKU

(ŠT. 430-1/2017)

Operacija je sofinancirana v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, prednostna os 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja« tematski cilj 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifični cilj 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.


Razpis objavljen: 03.02.2017

Razpis zaključen: 10.03.2017

Nazaj na vse javne razpise