Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik za leto 2017

(Objava v Uradnem vestniku Zasavja, dne 22.3.2017, št. 11/2017)

 

Obveščamo vas, da je Občina Hrastnik dne 22.3.2017 objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik za leto 2017 (Uradni vestnik Zasavja, št. 11/2017, z dne 22.3.2017). 

Rok za oddajo vlog: od 22.3.2017 do 18.4.2017 do 12.00 ure, ne glede na način dostave vloge.

Razpoložljiva sredstva: 16.000,00 €

 

Javni razpis - klikni

 

Razpisna dokumentacija

Ukrep 1 - Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

(naložbe v hlev, kozolce, skednje, kašče, sadovnjake in druge trajne nasade, oprema v hlevih in gospodarskih poslopjih, mlečne zbiralnice, ...)

Vloga za Ukrep 1 - klikni

Vzorec pogodbe za Ukrep 1 - klikni

Zahtevek za izplačilo sredstev - klikni

 

Ukrep 4 - Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

(dopolnilne dejavnosti,  ...)

Vloga za Ukrep 4 - klikni

Vzorec pogodbe za Ukrep 4 - klikni

Zahtevek za izplačilo sredstev - klikni

 

KOMISIJA  ZA IZVEDBO JAVNEGA RAZPISA

Komisija za izvedbo Javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik za leto 2017, je bila imenovana s sklepom št. 330-4/2017-6, dne 22.3.2017, v sestavi:

- Vinko Žagar (predsednik)

- Ljubomir Zalezina (član)

- Marjan Starič (član).

 

ODPIRANJE VLOG

Odpiranje vlog je bilo izvedeno dne 18.4.2017 ob 14.00 uri.

 

Na javni razpis je prispelo 5 vlog, od tega:

- 4 vloge za Ukrep 1 (vlaganja v primarno kmetijsko proizvodnjo)

- 1 vloga za Ukrep 4 (vlaganja v dopolnilno dejavnost na kmetiji).

 

Dodeljena sredstva: 

- Jože Kreže (adaptacija hleva): 5.000,00 €

- Ivan Urbajs (adaptacija hleva): 5.000,00 €

- Janez Homšek (adaptacija hleva, oprema za hlev): 930,00 €

- Ivanka Rožej (stroj za razžagavanje lesa): 3.622,00 €

 - Marjana Senica je oddala odstop od vloge

 

 

 

 

 

 

 

Razpis objavljen: 22.03.2017

Razpis zaključen: 18.04.2017

Nazaj na vse javne razpise