Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2017

(Uradni vestnik Zasavja, z dne 22.3.2017 št. 11/2017)

 

Obveščamo vas, da je Občina Hrastnik objavila dne 22.3.2017 Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2017 (Ur. vestnik Zasavja, št. 11/2017).

 

Rok za oddajo vlog:

a) Za ukrepe po pravilu de minimis: do 24.4.2017 do 13.00 ure ne glede na način dostave vloge

(delovna mesta, začetne investicije in investicije v razširjene dejavnosti, sobodajalstvo, socialno podjetništvo)

b) Za ukrepe, ki se ne štejejo de minimis: do 29.9.2017 do 13.00 ure ne glede na način dostave vloge

(delovanje podjetniškega krožka, delovanje zbornic)

Razpoložljiva sredstva: 42.000,00 EUR

 

Javni razpis - klikni

Popravek javnega razpisa, z dne 29.3.2017 - klikni

 

Razpisna dokumentacija

 

Ukrepi po pravilu de minimis

Obrazec št. 1:  Nova delovna mesta ali samozaposlitev - klikni

Obrazec št. 2:  Začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti - klikni

Priloga za naložbe - oddati po zaključku naložbe - klikni 

Obrazec št. 3:  Spodbujanje sobodajalstva - klikni

Obrazec št. 4:  Spodbujanje socialnega podjetništva - klikni

Vzorec pogodbe - klikni

Zahtevek za dodelitev sredstev za delovna mesta - klikni

Zahtevek za dodelitev sredstev za naložbe - klikni

 

Ukrepi, ki se ne dodeljujejo po pravilu de minimis

Obrazec št. 5 - Podpora delovanju podjetniških krožkov za osnovnošolce - klikni

Obrazec št. 6 - Delovanje zbornic na področju podjetništva in obrti - klikni

Vzorec pogodbe - klikni

Zahtevek za dodelitev sredstev  - klikni

 

KOMISIJA ZA IZVAJANJE JAVNEGA RAZPISA

Za izvedbo Javnega razpisa o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2017 je bila s sklepom št. 319-1/2017, z dne 22.3.2017 imenovana komisija v sestavi:

- Darko Planinc (predsednik)

- Ljubomir Zalezina (podpredsednik)

- Rok Blažko (član)

- Marjeta Bantan (članica)

- Božo Majcen (član).

 

PRVO ODPIRANJE VLOG:

Komisija bo opravila odpiranje vlog dne 24.4.2017 ob 17.00 uri.

Na javni razpis je prispelo 16 vlog (do 24.4.2017 do 13.00 ure, ne glede na način dostave).

Prijave za delovna mesta: 11 delovnih mest (9 samozaposlitev, 1 zaposlitev brezposelne osebe, 1 zaposlitev prvega iskalca zaposlitve)

Investicije: 7 investicij (novi proizvodni programi ali storitve, vlaganja v prostor in opremo).

Socialno podjetništvo: 0 vlog

Sobodajalstvo:           0 vlog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razpis objavljen: 22.03.2017

Rok za prijavo: 29.09.2017 do 13:00

Razpisna dokumentacija

Nazaj na vse javne razpise