Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2017

(Uradni vestnik Zasavja, z dne 22.3.2017 št. 11/2017)

 

Obveščamo vas, da je Občina Hrastnik objavila dne 22.3.2017 Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2017 (Ur. vestnik Zasavja, št. 11/2017).

 

Rok za oddajo vlog:

a) Za ukrepe po pravilu de minimis: do 24.4.2017 do 13.00 ure ne glede na način dostave vloge

(delovna mesta, začetne investicije in investicije v razširjene dejavnosti, sobodajalstvo, socialno podjetništvo)

b) Za ukrepe, ki se ne štejejo de minimis: do 29.9.2017 do 13.00 ure ne glede na način dostave vloge

(delovanje podjetniškega krožka, delovanje zbornic)

Razpoložljiva sredstva: 42.000,00 EUR

 

Javni razpis - klikni

Popravek javnega razpisa, z dne 29.3.2017 - klikni

 

Razpisna dokumentacija

 

Ukrepi po pravilu de minimis

Obrazec št. 1:  Nova delovna mesta ali samozaposlitev - klikni

Obrazec št. 2:  Začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti - klikni

Priloga za naložbe - oddati po zaključku naložbe - klikni 

Obrazec št. 3:  Spodbujanje sobodajalstva - klikni

Obrazec št. 4:  Spodbujanje socialnega podjetništva - klikni

Vzorec pogodbe - klikni

Zahtevek za dodelitev sredstev za delovna mesta - klikni

Zahtevek za dodelitev sredstev za naložbe - klikni

 

Ukrepi, ki se ne dodeljujejo po pravilu de minimis

Obrazec št. 5 - Podpora delovanju podjetniških krožkov za osnovnošolce - klikni

Obrazec št. 6 - Delovanje zbornic na področju podjetništva in obrti - klikni

Vzorec pogodbe - klikni

Zahtevek za dodelitev sredstev  - klikni

 

KOMISIJA ZA IZVAJANJE JAVNEGA RAZPISA

Za izvedbo Javnega razpisa o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2017 je bila s sklepom št. 319-1/2017, z dne 22.3.2017 imenovana komisija v sestavi:

- Darko Planinc (predsednik)

- Ljubomir Zalezina (podpredsednik)

- Rok Blažko (član)

- Marjeta Bantan (članica)

- Božo Majcen (član).

 

PRVO ODPIRANJE VLOG:

Komisija bo opravila odpiranje vlog dne 24.4.2017 ob 17.00 uri.

Na javni razpis je prispelo 16 vlog (do 24.4.2017 do 13.00 ure, ne glede na način dostave).

 

 

 

 

 

 

 

 

Razpis objavljen: 22.03.2017

Razpis zaključen: 24.04.2017

Razpisna dokumentacija

Nazaj na vse javne razpise