Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2017

(Uradni vestnik Zasavja, z dne 22.3.2017 št. 11/2017)

 

Obveščamo vas, da je Občina Hrastnik objavila dne 22.3.2017 Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2017 (Ur. vestnik Zasavja, št. 11/2017).

 

Rok za oddajo vlog:

a) Za ukrepe po pravilu de minimis: do 24.4.2017 do 13.00 ure ne glede na način dostave vloge

(delovna mesta, začetne investicije in investicije v razširjene dejavnosti, sobodajalstvo, socialno podjetništvo)

b) Za ukrepe, ki se ne štejejo de minimis: do 29.9.2017 do 13.00 ure ne glede na način dostave vloge

(delovanje podjetniškega krožka, delovanje zbornic)

Razpoložljiva sredstva: 42.000,00 EUR

 

Javni razpis - klikni

Popravek javnega razpisa, z dne 29.3.2017 - klikni

 

Razpisna dokumentacija

 

Ukrepi po pravilu de minimis

Obrazec št. 1:  Nova delovna mesta ali samozaposlitev - klikni

Obrazec št. 2:  Začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti - klikni

Priloga za naložbe - oddati po zaključku naložbe - klikni 

Obrazec št. 3:  Spodbujanje sobodajalstva - klikni

Obrazec št. 4:  Spodbujanje socialnega podjetništva - klikni

Vzorec pogodbe - klikni

Zahtevek za dodelitev sredstev za delovna mesta - klikni

Zahtevek za dodelitev sredstev za naložbe - klikni

 

Ukrepi, ki se ne dodeljujejo po pravilu de minimis

Obrazec št. 5 - Podpora delovanju podjetniških krožkov za osnovnošolce - klikni

Obrazec št. 6 - Delovanje zbornic na področju podjetništva in obrti - klikni

Vzorec pogodbe - klikni

Zahtevek za dodelitev sredstev  - klikni

 

KOMISIJA ZA IZVAJANJE JAVNEGA RAZPISA

Za izvedbo Javnega razpisa o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2017 je bila s sklepom št. 319-1/2017, z dne 22.3.2017 imenovana komisija v sestavi:

- Darko Planinc (predsednik)

- Ljubomir Zalezina (podpredsednik)

- Rok Blažko (član)

- Marjeta Bantan (članica)

- Božo Majcen (član).

 

PRVO ODPIRANJE VLOG:

Komisija je opravila prvo odpiranje vlog dne 24.4.2017 ob 17.00 uri.

Na javni razpis je prispelo 16 vlog za 18 ukrepov (do 24.4.2017 do 13.00 ure, ne glede na način dostave).

Prijave za delovna mesta: 11 delovnih mest (9 samozaposlitev, 1 zaposlitev brezposelne osebe, 1 zaposlitev prvega iskalca zaposlitve)

Investicije: 7 investicij (novi proizvodni programi ali storitve, vlaganja v prostor in opremo).

Socialno podjetništvo: 0 vlog

Sobodajalstvo:           0 vlog

 

Dodeljena sredstva (podpisane pogodbe) - pomoč de minimis: 

- Pavčnik d.o.o.: zaposlitev prvega iskalca zaposlitve - 3.630,00 €

- Luka Kropec s.p., prevajalske storitve, Agencija A1 - 3.630,00 €

- Polona Haberl s.p., šiviljstvo: samozaposlitev - 3.300,00 €, naložba - 0,00 €

- Radmila Odžić s.p., čistilnica in trgovina: samozaposlitev - 3.300,00 €

- Maja Frangeš s.p., frizerstvo MAIA`S HAIR STUDIO: samozaposlitev - 3.300,00 €

- Urška Gerčar s.p., frizerstvo: samozaposlitev - 3.300,00 €, vrnjena sredstva 2.944,16 € (2017)

- MAASOPRINT Mirhad Osmanović s.p.: samozaposlitev - 1.320,00 €, vrnjena sredstva 1.166,60 € (2017)

- BOMATO d.o.o.: naložba - 7.000,00 €

- BRATUŠA d.o.o.: naložba - 5.002,00 €, delovno mesto - 0,00 €

- Vozelj Sotlar Dušanka s.p., OPTIKA VOZELJ: naložba - 1.268,00 €

- Peter Kušar s.p. TANNARIS: naložba - 0,00 €

- Nada Volaj s.p.: naložba - 0,00 €

- Kajič d.o.o. : naložba - 0,00 € 

- Trošt Matej s.p.: samozaposlitev - 0,00 €

- Sedeljšak Maruša s.p.: samozaposlitev - 0,00 €

- Donik Vizler Gregor s.p.:samozaposlitev - 0,00 €

 

DRUGO ODPIRANJE VLOG - ni državna pomoč ali pomoč deminimis :

Komisija je opravila drugo odpiranje odpiranje vlog dne 2.10.2017 ob 17.00 uri.

Na javni razpis sta prispeli dve vlogi.

 

Delovanje podjetniškega krožka:

Območna obrtno podjetniška zbornica Hrastnik: 1.663,00 €

Delovanje zbornic - podjetništvo (svetovanje, izobraževanje, predstavitev uspešnih podjetij, predstavitev poklicev šolarjem):

Območna obrtno podjetniška zbornica Hrastnik:  4.615,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Razpis objavljen: 22.03.2017

Razpis zaključen: 29.09.2017

Nazaj na vse javne razpise