Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Sanacija plazov Jepihovec - Turje

()

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik oddaja javno naročilo na podlagi 40. člena ZJN-3 po odprtem postopku in poziva potencialne ponudnike, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo pod št.: 430-6/2017, Sanacija plazov Jepihovec – Turje, objavljeno na Portalu javnih naročil RS, dne pod št. JN005181/2017- B01, da do dne 26.06.2017 do 10.00 ure, predložijo ponudbo na javni razpis za oddajo gradenj, po odprtem postopku, na vložišču občine Hrastnik.

Razpis objavljen: 19.05.2017

Razpis zaključen: 26.06.2017

Nazaj na vse javne razpise