Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpis za sofiannciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

()

Obveščamo vas, da je še aktualen Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I, katerega je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 

Povezava - klikni

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji:
a.   programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI),
b.   programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI),
c.   programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI),
d.   programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI),
e.   programi gimnazije in opravljanja splošne mature,
f.    maturitetni tečaj,
g.   poklicni tečaji (PT),
h.   mojstrski izpiti,
i.   delovodski in poslovodski izpiti.

Razpis objavljen: 25.07.2017

Razpis zaključen: 07.09.2018

Nazaj na vse javne razpise