Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2018

(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2018, dne 8.1.2018)

Obveščamo vas, da je Občina Hrastnik objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2018.

Razpoložljiva sredstva: 16.000,00 €

Rok za oddajo vlog: do 7.2.2018 do 12.00 ure ne glede na način dostave

 

Javni razpis - klikni

Razpisna dokumentacija - klikni

 

Obrazec za Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo - klikni

(to so naložbe v hleve, v hlevsko opremo, rastlinjake, sadovnjake, skednje, kozolce, ...)

Vzorec pogodbe za Ukrep 1 - klikni

 

Obrazec za Ukrep 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - klikni

(dopolnilna dejavnost na kmetiji, trženje in predelava, nekmetijske dejavnosti na kmetiji - turistična kmetija, muzeji, ...)

Vzorec pogodbe za Ukrep 4 - klikni

 

 

Zahtevek za izplačilo sredstev (po izvedeni naložbi)- klikni

(zahtevek se odda po izvedeni in plačani naložbi z vsemi obveznimi prilogami)

 

Odpiranje vlog bo izvedeno predvidoma 7.2.2018.

Za odpiranje in ocenjevanje vlog, ki bodo prispele na javni razpis je bila imenovana komisija v sestavi (sklep župana):

- Vinko Žagar, predsednik

- Ljubomir Zalezina, član

- Marjan Starič, član

 

 

 

 

 

 

 

 

Razpis objavljen: 08.01.2018

Razpis zaključen: 07.02.2018

Nazaj na vse javne razpise