Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj za leto 2019

(Uradni vestnik Zasavja št. 26/2018, dne 12.10.2018)

Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj (UVZ, št. 26/18) JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj za leto 2019

 

Razpoložljiva sredstva: Vrednost sofinanciranja dejavnosti in programov bo določena s prejemom proračuna Občine Hrastnik za leto 2019 (na proračunskih postavkah 4018001, 4018002, 4020001).

 

Rok za oddajo vlog: Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje do 18.3.2019. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika ali bodo oddane na pošti zadnji dan, to je 18.3.2019.

 

Povezava do pravilnika ›› TUKAJ

 

 

Razpis objavljen: 25.02.2019

Razpis zaključen: 18.03.2019

Nazaj na vse javne razpise