Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2019

(Uradni vestnik Zasavja št. 8/2008, dne 29.2.2008)

Na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju prireditev posebnega pomena (UVZ, št. 8/08, 30/15) objavlja naročnik Občina Hrastnik JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2019

 

Razpoložljiva sredstva: Okvirna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa v letu 2019 je odvisna od sprejetega proračuna Občine Hrastnik za leto 2019 (sredstva na proračunski postavki 4004005 in na proračunski postavki 3004001).

 

Rok za oddajo vlog: Prijavitelji morajo prijave praviloma oddati po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik ali neposredno na vložišču Občine Hrastnik. Razpisni rok je odprt od 25.2.2019 do konca leta 2019 oz. do porabe sredstev.

  

Povezava do pravilnika ›› TUKAJ

 

 

Razpis objavljen: 25.02.2019

Rok za prijavo: 31.12.2019 do 23:59

Nazaj na vse javne razpise