Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2019

(Uradni vestnik Zasavja, št. 12/2019, z dne 29.3.2019)

Obveščamo vas, da je Občina Hrastnik objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2019.

 

Rok za oddajo vlog: od 1.4.2019 do 26.4.2019 do 12.00 ure, ne glede na način dostave vloge.

 

 - Javni razpis

- Pravilnik (pravna podlaga za javni razpis)

- Razpisna dokumentacija (seznam ukrepov)

- Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

proizvodnjo (naložbe v hleve, kozolce, skednje, geplje, skednje, rastlinjake/palstenjake, sadovnjake/druge trajne nasade...)

- Vzorec pogodbe za Ukrep 1- popravljen dne 29.3.2019  (obvezno oddati k vlogi)

- Zahtevek za izplačilo sredstev (odda se po celotni realizaciji in celotnem plačilu naložbe)

 

- Ukrep 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost (dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistične kmetije, ipd.)

- Vzorec pogodbe za Ukrep 4 - popravljen, dne 29.3.2019 (obvezno oddati k vlogi)

- Zahtevek za izplačilo sredstev (odda se po celotni realizaciji in celotnem plačilu naložbe)

 

 ODPIRANJE VLOG

- Izvedeno dne 26.4.2019 ob 13.15. uri

 - Komisija: Vojka Povše Krasnik, Rok Jenko, Stanka Štarkl:

- Rezultati odpiranja vlog: prejeto 7 vlog:

UKREP 1: 6 vlog (vzdrževalna dela v hlevu, ureditev površin za izpust živali, nabava plastenjaka, rekonstrukcija strehe gospodarskega objekta)

UKREP 4: 1 vloga (oprema za predelavo sadja in peko kruha)

 

Vloge so v obdelavi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razpis objavljen: 29.03.2019

Razpis zaključen: 26.04.2019

Nazaj na vse javne razpise