Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2019

(Uradni vestnik Zasavja št. 12/2019, z dne 29.3.2019)

Obveščamo vas, da je Občina Hrastnik objavila Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik  v letu 2019.

 

Javni razpis

Pravilnik - čistopis (Uradni vestnik Zasavja št. 28/2017, str. 50-65)

 

POMOČ DE MINIMIS (Ukrep 1, Ukrep 2, Ukrep 3, Ukrep 4)

Ukrep 1 - delovna mesta

(samozaposlitev, zaposlitev registrirane brezposelne osebe, zaposlitev iskalca prve zaposlitve)

 Ukrep 2 - investicije

(začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti: naložba mora biti povezana z proizvodnjo novih izdelkov/izvajanjem novih storitev ali s povečanjem obsega proizvodnje/storitev za najmanj 15 % glede na leto 2018)

preverite, če potrebujete kakšna dovoljenja za navedeno naložbo, na določeni lokaciji (v lokacijski informaciji je navedeno, katera soglasja/mnenja potrebujete ali če je naložba prepovedana na določeni parceli. Izdaja so Občina Hrastnik)

 Ukrep 3 - sobodajalstvo

(naložbe v opremo in prostor nastanitvenih kapacitet - vlaganja v sobe, kopalnice, opremo)

 Ukrep 4 - Spodbujanje razvoja v socialno podjetništvo

(naložbe in delovna mesta v socialnih podjetjih)

Vzorec pogodbe (naložbe, delovna mesta, sobodajalstvo, socialna podjetja)

Zahtevek za izplačilo sredstev (naložbe, sobodajalstvo)

Zahtevek za izplačilo sredstev (socialna podjetja)

 

POMOČI, KI SE NE ŠTEJEJO POMOČ DE MINIMIS (Ukrep 5 in Ukrep 6)

Ukrep 5 -Podpora delovanju podjetniških krožkov osnovnošolcev

(delovanje podjetiniških krožkov na osnovni šoli na območju Hrastnika)

 Ukrep 6 - Podpora delovanju zbornic na področju podjetništva in obrti

(skupna izobraževanja, skupni nastopi, ogled dobrih praks, brezplačna svetovanja za občane ter nova in obstoječa podjetja, ...)

Vzorec pogodbe (zbornica, podjetniški krožek)

Zahtevek za izplačilo sredstev

 

Vprašanja in odgovori:

1. Ali se podružnica šteje kot povezano ali enotno podjetje?

Odgovor: Podružnica je del podjetja, kjer je njeno poslovanje vključeno v celotno poslovanje podjetja. Zato se v tem primeru ne šteje kot povezano ali enotno podjetje.

 

 

 

 

Razpis objavljen: 29.03.2019

Razpis zaključen: 07.05.2019

Nazaj na vse javne razpise