Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2019

(Uradni vestnik Zasavja, št. 21, z dne 1.7.2019)

Občina Hrastnik je objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2019.

 

Rok za oddajo vlog: od 5.7.2019 do 15.7.2019 do 12.00 ure

Rok za oddajo zahtevkov o izvedbi naložb: do 15.10.2019

Na Upravni enoti Hrastnik preverite ali potrebujete za vašo naložbo tudi gradbeno dovoljenje (tudi redna vzdrževalna dela v objektu, povečanje površin objekta, ...).

 

Javni razpis - klikni

 

Ukrep 1:  Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno kmetijsko proizvodnjo - klikni

(naložbe v hlev, kozolec, skedenj, kaščo, opremo - puhalnik sena, mlečne zbiralnice, molzni stroji, ... 

Vzorec pogodbe za Ukrep 1 - klikni

 

Ukrep 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji  - klikni

(dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistične kmetije, s.p. na kmetiji, ...)

Vzorec pogodbe za ukrep 4 - klikni

 

Zahtevek za dodelitev sredstev - klikni

(oddajte ta zahtevek, ko je naložba realizirana in plačana)

 

OBVESTILO (o dodelitvi sredstev), z dne 30.7.2019 - klikni

 

 

 

 

 

 

Razpis objavljen: 01.07.2019

Razpis zaključen: 15.07.2019

Nazaj na vse javne razpise