Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Objava javnega razpisa za podjetništvo 2013

(Uradni vestnik Zasavja št. 17)

Obveščamo vas, da je v Uradnem vestniku Zasavja, št. 17/2013 z dne 25.4.2013 objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v občini Hrastnik ter podeljevanju nagrad za inovacije v letu 2013.

 

Javni razpis je odprt od 25.4.2013 do 3.9.2013

 

Prvo odpiranje vlog: 3.6.2013 (upoštevajo se vloge, ki prispejo do 13.00 ure, ne glede na način dostave)

 

Drugo odpiranje vlog: 3.9.2013 (upoštevajo se vloge, ki prispejo do 15.00 ure, ne glede na način dostave).

 

Rok za oddajo zahtevkov: 15.10.2013

 

Javni razpis

Uvodna navodila

Obrazec št. 1 - Izobraževanje podjetnikov in njihovih zaposlenih

Obrazec št. 2 - Odpiranje novih delovnih mest

Obrazec št. 3 - Naložbe v podjetništvo in obrt

Obrazec št. 4 - Nastop na sejmih in razstavah

Obrazec št. 5 - Podpora delovanju združenj (podjetništvo, obrt)

Obrazec št. 6 - Podjetniški krožek

Vzorec pogodbe

 

Komisija:

- Mirko Mastnak (predsednik)

- Rok Blažko

- Melita Hribernik 

- Jože Gregorčič

- Ljubomir Zalezina

 

Dodeljene pomoči (de minimis) - klikni

 Ostale pomoči (niso državna pomoč ali pomoč de minimis)

- Območna obrtno podjetniška zbornica Hrastnik: 4373,00 € (delovanje zbornic)

- Območna obrtno podjetniška zbornica Hrastnik: 1.633,00 € (delovanje podjetniškega krožka)

Razpis objavljen: 25.04.2013

Razpis zaključen: 03.09.2013

Nazaj na vse javne razpise