Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javno naročilo: Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Hrastnik, za zavarovalno obdobje od leta 2013 do 2017

()

Prilagamo spremenjeno – popravljeno tabelo, ki je v dokumentaciji javnega naročila označena kot »HRASTNIK PODATKI 2013«. Spremembe se nanašajo na naslednje javne zavode:

 

1.       OŠ Narodnega heroja Rajka: v tabeli »RAZČLENITEV VERDNOSTI PO LOKACIJAH« znaša pravilna vrednost zgradbe po tč. 1 – OŠ NHR Hrastnik: 7.189.696,80; v tej isti tabeli znaša pravilna vrednost zgradbe pod tč. 2 – Podružnica Dol: 1.368.800,00

 

2.       Občinska uprava: v tabeli »Podatki za obračun zavarovalnih premij« znaša pravilna vrednost v stolpcu »Zgradbe vrednost skupaj«: 3.396.827,23 EUR

 

3.       Vrtec Hrastnik: v tabeli »Podatki za obračun zavarovalnih premij« znaša pravilna vrednost v stolpcu »Oprema, stroji, aparati skupaj«: 240.974,34 EUR, v tabeli »RAZČLENITEV VERDNOSTI PO LOKACIJAH« znašajo pravilne vrednosti v stolpcu »Oprema, stroji in aparati skupaj« po lokacijah kot navedeno: Dolinca: 154.486,11 EUR; Sonček: 34.661,44 EUR; Lučka: 38.554,79 EUR

 

4.       VOZILA ZDRAVSTVENEGA DOMA HRASTNIK: vozilo reg. št. LJ R1 54K se izloči iz seznama vozil in namesto njega se vključi vozilo reg. št.: LJ EZ 282 

Razpis objavljen: 23.06.2013

Razpis zaključen: 05.08.2013

Nazaj na vse javne razpise