Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

()

Občina Hrastnik na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS, št. 34/11, 42/12) in Sprememb in dopolnitev št. 4 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2013 objavlja:

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Razpis objavljen: 16.10.2013

Razpis zaključen: 31.12.2013

Nazaj na vse javne razpise