Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Namera prodaj in nabav premoženja

(UL RS, št. 34/11, 42/12)

Občina Hrastnik na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS, št. 34/11, 42/12) in Sprememb in dopolnitev št. 2 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2013 objavlja:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

Razpis objavljen: 22.12.2013

Razpis zaključen: 31.12.2014

Nazaj na vse javne razpise