Vloge in obrazci

Domov / 

Za občane  / 

Vloge in obrazci

Nazaj

Vloge in obrazci

Obrazec za prijavo javne prireditve

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine

Vloga za razpolaganje z zemljišči (prodaja, nakup, menjava, najem, služnost, stavbna pravica)

Obrazec za prijavo svečane potrditve zakonske zveze

Ponudba občini za prodajo nepremičnine