Javni razpisi in naročila

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Naročilo male vrednosti: Nabava pisarniškega materiala za obdobje štirih let

Razpis objavljen: 12.11.2014

Razpis zaključen: 25.11.2014

()

2. natečaj za najboljšo poslovno idejo "Razgibaj svojo idejo"

Razpis objavljen: 29.07.2014

Razpis zaključen: 29.08.2014

()

Globoka drenaža Spodnje Marno, I. faza

Razpis objavljen: 22.06.2014

Razpis zaključen: 21.07.2014

()

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Razpis objavljen: 19.06.2014

Razpis zaključen: 24.07.2014

()

Dopolnitev št. 3 letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2014

Razpis objavljen: 19.06.2014

Razpis zaključen: 30.12.2014

()

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Razpis objavljen: 29.05.2014

Razpis zaključen: 30.12.2014

()

Javni razpis za dodeljevanje občinskih denarnih pomoči v letu 2014

Razpis objavljen: 18.05.2014

Razpis zaključen: 13.06.2014

Page 1

Page 2 Page 3 >