Javni razpisi in naročila

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpis za dodelitev sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Hrastnik za leto 2020

(Uradni vestnik Zasavja št. 2/2020, dne 10. 1. 2020)

Na podlagi določil Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Hrastnik (UVZ, š̌t. 31/19), objavlja naročnik Občina Hrastnik Javni razpis za dodelitev sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Hrastnik za leto 2020.

Razpoložljiva sredstva: Okvirna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa v letu 2020 je določena s proračunom Občine Hrastnik za leto 2020 (sredstva na proračunski postavki 4004005 in na proračunski postavki 3004001).


Rok za oddajo vlog:
Prijavitelji morajo prijave praviloma oddati po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik ali neposredno na vložišču Občine Hrastnik. Razpisni rok je odprt od 10. 1. 2020 do 30. 11. 2020 oz. do porabe sredstev.

Razpis objavljen: 10.01.2020

Rok za prijavo: 30.11.2020 do 23:59

Nazaj na vse javne razpise