Javni razpisi in naročila

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj za leto 2020

(Uradni vestnik Zasavja št. 2/2020, dne 10. 1. 2020)

Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj (UVZ, št. 26/18) JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj za leto 2020.


Razpoložljiva sredstva:
Vrednost sofinanciranja dejavnosti in programov je določena s proračunom Občine Hrastnik za leto 2020 (na proračunskih postavkah 4018001, 4018002, 4020001).


Rok za oddajo vlog:
Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje do 31. 1. 2020. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež̌ naročnika ali bodo oddane na pošti zadnji dan, to je 31. 1. 2020.

Razpis objavljen: 10.01.2020

Razpis zaključen: 31.01.2020

Nazaj na vse javne razpise