Javni razpisi in naročila

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2020

(OBJAVA V UVZ ŠT. 16 /2020)

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2020

Rok za oddajo vlog: od 19.5.2020 do 9.6.2020 do 15.00 ure, sprememba - podaljšan rok do 15.6.2020 do 15.00 ure

Rok za oddajo vprašanj: do 3.6.2020 na naslov obcina.hrastnik@Hrastnik.si

Odpiranje vlog: okvirno 10.6.2020, sprememba - okvirno 16.6.2020

 

Dostop do razpisne dokumentacije: vložišče Občine Hrastnik vam pošlje razpisno dokumentacijo v elektronski obliki na vaš mail (upoštevanje ukrepov COVID 19)

 

Pomoč pri reševanju vlog po telefonu: predhodna najava na telefon 03 56 54 392

 

Uvodklikni

Javni razpis - klikni

Sprememba javnega razpisa - klikni, dne 4.6.2020

(podaljšanje roka za oddajo vlog, širši nabor obratovalnih stroškov)

 

Ukrep - Ohranjanje podjetij in delovnih mest v posebnih situacijah (spremenjen obrazec) - klikni

Spremenjen obrazec dne 4.6.2020

 

Vzorec pogodbe za ukrep ohranjanje podjetij in delovnih mest - klikni

(podpisati vsako stran pogodbe, zadnja stran - podpis in žig)

 

Ukrep - Podpora delovanju podjetniških krožkov za osnovnošolce - klikni

Ukrep - Delovanje zbornic na področju podjetništva in obrti - klikni

Vzorec pogodbe - klikni

(podpisati vsako stran pogodbe, zadnjo stran podpis+žig)

 

 Vprašanja in odgovori:

1. Ali je oskrbnik planinskega doma upravičen do prijave na javni razpis za povračilo stroškov komunalnih storitev in elektrike v času zaprtja doma?

Odgovor:

V poglavju VI. Pogoji in kriteriji posameznih ukrepov pod točko 1.2. so navedeni upravičeni stroški, med njimi so dovoljeni tudi obratovalni stroški, in sicer oskrba s pitno vodo, čiščenje in odvodnjavanje komunalnih voda, greznica, odvoz komunalnih odpadkov). DDV ni upravičen strošek.

Vlagatelji morajo izpolnjevali tudi druge splošne pogoje javnega razpisa (niso v stečajnem ali likvidacijskem postopku, imajo poravnane obveznosti do RS in občine na določen termin - do datuma ko so prenehali opravljati dejavnost zaradi COVID 19, poslovanje v letu 2019 pri samostojnih podjetnikih - da negativni poslovni izid ne presega polovice podjetnikovega kapitala, ipd..

 

 

 

 

 

 

Razpis objavljen: 18.05.2020

Rok za prijavo: 15.06.2020 do 15:00

Nazaj na vse javne razpise