Vloge in obrazci

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Za občane  / 

Vloge in obrazci

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Kontakt za medije
povezani@hrastnik.si

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Vloge in obrazci

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del

Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Vloga za izdajo dokazila občine o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb

Vloga za zaporo občinske javne ceste

Vloga za poseg v varovalnem pasu občinske ceste

Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča