Častni občani

Domov / 

O Hrastniku  / 

Častni občani

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Častni občani

V skladu z določili Odloka o priznanjih Občine Hrastnik, se naziv Častni občan podeljuje posameznikom za posebna pomembna dejanja, delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju občine Hrastnik v državi ali na mednarodnem področju. Do uveljavitve odloka leta 1998 se je za navedene dosežke podeljeval naziv Zaslužni občan in Častni Občan.

ČASTNI OBČANI OBČINE HRASTNIK 

 

Marjan OROŽEN

Peter KAUZER ml.

dr. Martina OROŽEN

ČASTNI IN ZASLUŽNI OBČANI OBČINE HRASTNIK PRED LETOM 1998

Josip BROZ TITO -  1968

Lidija ŠENTJURC – 1969

Sergej KRAIGHER – 1969

Olga KASTELIC – 1969

Edvard KARDELJ – 1970

Miha MARINKO – 1970

Stanko DOLANC – 1972

Franc POPIT – 1982

Rozika LUKMAN  - Barbka - 1982

Marjan OROŽEN - 1985

Janko OROŽEN - 1987

Alojz HOFBAUER – 1970

Albin DUŠAK – 1970

Franc ROTAR - 1970

Jože JERIČ - 1970

Stanko DOLANC-1970

Stanko BREČKO- 1970

Maks JAKOPIČ- 1970

Jože KASTELIC- 1970

Franc SIHUR- 1970

Anton SIHUR- 1970

Franc KREŽE- 1970

Leopold MAJDIČ- 1970

Jože KLANŠEK – 1971

Marjan PEVEC- 1971

Stanko PLAHUTA – 1971

Anton PROSENC – 1971

Slavo ŠENTJURC – 1971

Franc SERŠEN – 1972

Viktor MALOVRH – 1972

Frančiška VEZOVIŠEK – 1973

Jože ZORČIČ – 1975

Justina BEVEC – 1975

Albin ŽIBERT – 1975

Anton ŠPEGLIČ – 1976

Friderik ŠTROMAJER – 1976

Božidar MAJCEN – 1977

Franc GREBENŠEK – 1978

Babič MILAN – 1978

Viktor RACKI – 1978

Vili KUHAR – 1979

Ivan KUMLANC – 1979

Božena TUŠAR – 1980

Ivan URBAJS – 1980

Samo LOGAR – 1981

Srečko KLENOVŠEK – 1981

Selan FRANC – 1982

Jože ŽIBRET – 1982

Anton JAGODIČ – 1982

Hinko STOŠICKY – 1983

Alojz PEKLAR – 1983

Franc MARTIŠEK – 1983

Branko MILINOVIČ – 1984

Marija JAGODIČ – 1984

Marino URBANC – 1985

Milan SIMERL – 1986

Marko OROŽEN – 1986

Aleksej US- 1987

Franjo KRSNIK – 1987

Drago KOZOLE – 1987

Jože VIDMAR – 1988

Adolf HABERL – 1988

Vladimir SIHUR – 1989

Ivan MAUROVIČ – 1992

Rudolf NAPRET – 1995

Dr. Jože TOPLAK – 1996

Franc ROTAR – 1997