Cerkev sv. Štefan

Domov / 

O Hrastniku  / 

Zanimivosti  / 

Cerkev sv. Štefan

Nazaj

Cerkev sv. Štefana v Turju - kulturni spomenik lokalnega pomena

Cerkev sv. Štefana, Turje  - cerkev se prvič omenja v vizitacijskem poročilu iz leta 1545, kot podružnica laške župnije. Sega v srednji vek, vendar se ni ohranila v prvotni obliki. Strokovnjaki omenjajo, da je zelo verjetno, da je tu sredi 16. stoletja stala gotska cerkev, od katere je zdajšnja ohranila tloris in gotski zaključek na vzhodni strani.

 

Stavba obsega pravokotno ladjo, tristrano sklenjen prezbiterij, zvonik in zakristijo. Zunanjščina je preprosta in nečlenjena, poudarja jo profiliran kamnit portal.

 


V cerkvi je ob glavnem vhodu na levi strani vzidan rimski kamen. Navadno so poganske kamne vgrajevali v krščanske cerkve, da bi se znebili poganskih urokov.

Glavni oltar je posvečen sv. Štefanu, na njegov god blagoslovijo vodo, sol in konje. Stranska oltarja sta posvečena sv. Valentinu in sveti družini. Ob severni steni cerkvene ladje pa stoji oltar v čast Svetim trem kraljem.

V notranjosti je tudi oljna slika sv. Štefana, ki je bila sprva na glavnem oltarju, na pevskem koru pa sta na zadnjo steno naslonjena zlata oltarčka sv. Barbare in Jožefa. Naslikana sta na lesene table iz leta 1655.

Posebnost cerkve sv. Štefana v Turju je Mati ljubezniva, kip Marije z detetom, ki stoji na levi strani prezbiterija. Jezus je v Marijinem naročju povit tako, kot so domačinke povijale svoje otroke. Izdelal ga je kipar Rudi Dolžan iz Žirovnice, cerkvi pa ga je podarila prof. dr. Martina Orožen.

 

 Upravljavec cerkve je Župnijski urad Dol pri Hrastniku - klikni  


Več informacij - klikni