Aktualne novice in obvestila

Kontaktne informacije

Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku

KS Dol pri Hrastniku

Cesta VDV Brigade 2
Dol pri Hrastniku


Kontakt: ga. Nataša Kreže

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Aktualna obvestila in novice Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku

 

 

Zaslužni krajani Dola

 

Člani Sveta KS Dol pri Hrastniku so na 9. redni seji, 31. maja, na podlagi prispelih predlogov izbrali letošnje prejemnike priznanja "Zaslužni krajan". To so Mira Košir, Miran Hribšek in Ivi Cepuš. 

 

KS Dol s podeljevanjem priznanj želi posameznikom, društvom ali organizacijam, izraziti priznanje in zahvalo za pomembna dejanja in zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, humanitarnosti, kulture in športa. 

 

Dobitniki bodo priznanja prejeli na prireditvi ob krajevnem prazniku, ki bo pred spomenikom na Dolu potekala 28. junija ob 18. uri.

 

 

 

Na Dolu so se znova množično poslovili od Pusta

 

V sredo, 10. 2. 2016, so se na Dolu množično poslovili od Pusta. »Kako lepo, da tradicija ostaja,« je zapisala na spletni strani obiskovalka sredinega tradicionalnega »pokopa« Pusta na dolskem parkirišču ob avtobusni postaji. Kljub mrazu, ki je spet pritisnil, je prišlo na dogodek veliko ljudi od blizu in daleč.

 


Začelo se je s povorko iz prostora bližnje zgradbe KS Dol, kjer je Pust ležal, zdaj pa so ga peljali na zborno mesto, ker se je bilo treba posloviti od njega. Že med potjo so se srečali z begunci, ki so prišli iz nasprotne strani in hoteli prečkati bodečo žico. Seveda so jim to s pomočjo policije in vojske preprečili. Pa ni bilo panike – vseeno so jih člani RK in prostovoljci lepo oskrbeli, legitimirali in celo vrteli sirsko glasbo.  Ker so se takoj vključili v naše okolje, so bili v nadaljnjih korakih deležni že Modrijanov.
Potem pa se je bilo treba posvetiti aktualnim dogodkom, na katere je opozarjal njegov soimenjak Jože, komentator. Pohvalil je našo vlado in predsedstvo, ki so se pomešali med žalujoče in se na koncu prijazno odzvali željam posameznikov za selfije. Nekaj problemov so rešili že na prizorišču, saj problemi ne morejo čakati. Tako se je Karel Erjavec dogovoril z Ljudmilo Novak, da bo svoj pralni stroj s hodnika, ki živcira sosedo, pripeljal kar k njej.


Župnik je prebral pretresljiv govor, ki je ganil številne žalujoče. Zadnje dni se je namreč ubadal z davčnimi blagajnami, kar ga je dokončno pokopalo. Tudi to je ganilo navzoče, ko so gledali v vozičku njegovega potomca – sicer že z brado, ampak nekdo bo moral poskrbeti zanj, ga posvojiti. ZA OTROKA GRE, vendar!! Verjetno pa nikjer drugje niso imeli tako praktičnega Pusta, saj si je okoli sebe sam nasadil rožice in jih tudi zalil.


Sedmina je bila v kinodvorani in udeležili so se je tudi Radečani, ki so spet prišli pomagat k ceremonijam ob slovesu od Pusta. Organizatorji so ob kramljanju ugotavljali, da bo treba naslednje leto prepričati še druga dolska in hrastniška društva, da pristopijo k sodelovanju. Letošnjim udeležencem in sponzorjem pa so se iskreno zahvalili.

Fanči Moljk

 

 

Drugi zbor krajanov

 

V kinodvorani na Dolu je potekal v sredo, 2.decembra 2015, že drugi zbor krajanov pod novim vodstvom.  Nataša Kreže, predsednica KS, je najprej poročala o opravljenem delu, ki ga ni bilo malo. Med najbolj opaznimi spremembami v centru Dola je na primer gotovo nov, osvetljen prehod za pešce, nekoliko premaknjena avtobusna postaja, koši za smeti, kozolec z dobrodošlico … Uredilo se je tudi nekaj cestnih odsekov in vodovodov, na nekatere pomanjkljivosti pa so krajani ponovno opozorili. Niso mogli tudi mimo cestnega problema številka ena mimo pokopališče, za katerega imajo posamezniki različne predloge. Vojka Šergan je menila, da se je treba   pogovarjati in stopiti korak nazaj, če hočemo priti do rešitve.

 

 

Seveda pa se bo ta ozek pas urejal v naslednjih letih, ko bodo na direkciji RS za ceste  začeli z urejanjem celotne ceste skozi Dol. S projektom bodo začeli že v naslednjem letu.

Šerganova je spomnila tudi na dodatna sredstva za Lokalno akcijsko skupino, ki bodo namenjena tudi Dolu. Dol ima kot podeželski kraj priložnost, da to izkoristi. Krežetova in ostali člani odbora KS že razmišljajo o idejah, ki bi se lahko realizirale v tem okolju, veseli pa bi bili tudi pobud krajanov.

Fanči Moljk

 

Obisk župana in občinske ekipe v KS Dol

 

Člani Sveta KS Dol so se 7. januarja 2015 sestali z županom občine Hrastnik Miranom Jeričem in predstavniki občinske uprave. Eden glavnih namenov obiska župana in občinske ekipe je bila umestitev investicijskih projektov krajevnih skupnosti v občinski proračun. 

 


Predsednica sveta Nataša Kreže je občinski ekipi zaželela dobrodošlico in župana povprašala o najpomembnejših projektih, ki jih občina načrtuje na območju Dola. Župan je sprva povedal, da si želijo dobrega sodelovanja, ki naj bo predvsem v dobro vseh krajank in krajanov Dola.

Poudaril je, da imajo težavo z oblikovanjem proračuna, saj še ni znana višina povprečnin, ki jo bodo za svoje delovanje prejele občine. Dejal je, da ena izmed prioritet v tem mandatu obnova (tudi nadzidava) in energetska sanacija kulturnega doma na Dolu. Računajo na to, da bi bila lahko vsa potrebna dokumentacija pripravljena v prvi polovici tega leta, s čimer bodo pripravljeni na ustrezen razpis za obnovo. V pripravo dokumentacije bodo vključili tudi predstavnike KS Dol.

Kot drugo prioriteto je izpostavil obnovo ali novo gradnjo Osnovne šole na Dolu. Povedal je, da so na sestanku na Direktoratu za investicije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predlagali, da se preučijo tako možnost obnove kot tudi možnost novogradnje. Kar se tiče obnove so jih seznanili z nekaterimi novimi metodami zagotavljanja stabilnosti in varnosti stavb in jim predlagali tudi strokovnjake s fakultete za gradbeništvo, ki bi tovrstne posege preučili.

Člani sveta so županu in ekipi predstavili tudi nekatere poudarke z zbora krajanov KS Dol. Dogovorili so se, da bodo vse pobude in pripombe krajanov reševali ločeno na posameznih oddelkih občinske uprave. Z nekaj najbolj perečimi vprašanji pa so občinsko ekipo seznanili že takoj. Največkrat so krajani opozorili na nevarno križišče sredi dola in na zboru omenjali celo možnost mirnega protesta za ureditev problematike. Župan se je strinjal, da je ta odsek nevaren in zagotovil, da bo občina še v tem letu namenila 30 tisoč evrov, za vse mogoče signalizacije in varnostne mehanizme, ki bi izboljšali varnost pešcev na prehodu. Seveda pa je prava rešitev celostna ureditev ceste čez Dol. Dejal je, da bi protest za to ureditev sam podprl, da pa je morda bolje, če se počaka, da država izpolni svoje zadnje zaveze in sicer, da še v tem letu pripravi vsaj vso ustrezno dokumentacijo za ureditev te ceste.

V razpravi se je odprlo tudi vprašanje novega pokopališča, za katerega je župan pojasnil, da so v prostorskem načrtu, ki bo sprejet še letos, že določili lokacijo novega pokopališča in sicer na Brnici, da pa bo pot do zgraditve še dolga in draga. Treba je pripraviti zahtevno dokumentacijo ter zagotoviti velika investicijska sredstva za izgradnjo pokopnih polj, poslovilnega objekta, itd.

Župan je povedal, da v letu 2016 računajo na sredstva za zapiranje RTH, med katerimi naj bi se našel tudi denar za ureditev in obnovo ceste na Krištandol in na Marno, vključno z razsvetljavo.

Kar se tiče vodooskrbe na Kalu je župan pojasnil, da je v pripravi projekt, ki bo celovito rešil oskrbo vode na celotnem območju Kala. Prepričan je, da bodo za vodooskrbo na voljo sredstva. Projekt bi moral biti pripravljen še letos. Na opozorilo Jeršeta iz Partizanske ceste, ki je na zboru krajanov izpostavil kakovost vode na tem območju - voda je neprimerna, v pipe uhaja zrak, filtri so neprimerni -  je Tomaž Sihur dejal, da bodo težavo odpravili v nekaj tednih.

Ker se je kar nekaj vprašanj tudi na zboru krajanov nanašalo na javno razsvetljavo, je župan pojasnil, da bo še letos podpisana pogodba s koncesionarjem, ki bo zamenjal večino sedanje razsvetljave v sklopu tega projekta pa bodo na številnih odsekih nameščene tudi nove javne luči. Tomaž Sihur je razložil, da se s to predvideno zamenjavo pričakujejo dolgoročni prihranki energije, s prihranjenimi sredstvi pa se bo lahko mreža javne razsvetljave še dodatno širila.

Na pobudo članov sveta KS Dol je občinska ekipa v čim krajšem možnem času obljubila tudi namestitev nekaterih naprav za fitnes na prostem na Dolu, dodatne koše za smeti in za pasje iztrebke na več lokacijah, namestitev klopi ob športnem igrišču, dodaten ekološki otok na območju Krištandola, hortikulturno ureditev Dola, plezala za starejše otroke na otroškem igrišču in pomoč pri obnovitvi prostorov KS Dol.

Člani sveta KS Dol so se načeloma strinjali z idejo, da se investicije ne bi več drobile na vsa štiri leta, pač pa bi se sredstva sicer namenjena letno posameznim KS združevalo in na ta način omogočilo izvedbo večjih projektov. Župan je pojasnil, da ta ideja zaenkrat po ostalih krajevnih skupnostih še ni bila sprejeta, zato so člani KS predlagali, da se del sredstev za KS Dol v tem proračunskem letu nameni za ureditev cestnega odseka, ki je že bil v preteklih predlogih proračuna, in sicer Majcen-Javoršek-Urlep, del pa za začetek urejanja trim steze na Dolu.

 

Miklavževanje na Dolu

 

Člani Sveta krajevne skupnosti Dol pri Hrastniku in članice Društva kmečkih žena in deklet Hrastnik so 5. decembra 2014 organizirali tradicionalno Miklavževanje na Dolu. Prireditev povezuje mlajše in starejše, hkrati pa je to dogodek, ko se krajani zberejo sredi vasi, skupaj poklepetajo in se poveselijo. 

  

V kulturnem programu so nastopili učenci podružnične šole Dol pri Hrastniku ter otroci in dekleta iz ŠKD Feniks. Članice Društva kmečkih žena in deklet so pripravile dobrote, s katerimi so se obiskovalci lahko posladkali, pogreli pa so se lahko še s čajem in kuhanim vinom. Organizatorji so v sodelovanju z Mercatorjem poskrbeli, da Miklavž ni prišel praznih rok, na stojnici pa so obiskovalci lahko poskusili tradicionalna Miklavževa darila - jabolka iz kmetije Rožej, posušene krhlje in orehe, manjkale pa niso niti leskove šibe.

 

Zbor krajanov


Člani novoizvoljenega sveta KS Dol pri Hrastniku so pripravili v sredo, 26. novembra 2014, v kinodvorani zborovanje, kjer so krajane seznanili s svojim programom dela v naslednjih štirih letih. »Povabili smo vas zato, da bomo upoštevali pri našem delu tudi vaše pobude in predloge,« je dejala Nataša Kreže, predsednica KS Dol. Posamezniki so opisovali probleme, ki jih imajo v svoji bližini, izpostavili pa tudi skupne  kot na primer ozko cesto ob pokopališču, ki že več kot petnajst let čaka na rešitev  Zato je skrajni čas, da se zadeve začnejo premikati, so se strinjali. Treba bo opozarjati glasneje kot doslej. Če bo potrebno, tudi  z mirnimi protesti in shodi.

 


Prav tako je potrebna obnova šole oziroma gradnja nove. Na občini se župan Miran Jerič zaveda, da sta ti dve investiciji povezani s sprejetim podrobnim prostorskim načrtom za Dol. Če država v tem mandatu ne načrtuje vlaganj v rekonstrukcijo te ceste, bodo morali v naslednjem letu spremeniti podrobni prostorski načrt za Dol in poiskati lokacijo za novo šolo, ki ne bo vezana na rekonstrukcijo ceste, je povedal že pred volitvami
 
Člani sveta KS si bodo prizadevali tudi za obnovo kinodvorane, za večjo prometno varnost krajanov, ureditev trim steze, za otroško in športno igrišče, parkovne površine, …  čeprav se zavedajo, da so njihove pristojnosti omejen. Potrudili se bodo, da bo življenje pestrejše, zato bodo podpirali prireditve kot je Dolska noč, Rom pom pon, Handball Cup, Miklavževanje, Želodkov festival in obudili še tiste, ki so se v preteklosti že odvijale.  »Želimo si, da bo Dol čez štiri leta lepše urejen in da bo  bivanje  za vse krajane prijetnejše,« je zaključila Krežetova.

Fanči Moljk

 

 

 

Aktualna obvestila in novice občine Hrastnik

Breaking News:

Objava namere o sklenitvi pravnega posla iz Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2020

Objavlja se namera o sklenitvi pravnega posla na podlagi 4. in 7. točke Letnega načrta...

Javni poziv PVSP HRT 2020 (2. skupina)

RRA Zasavje je objavila zadnji javni poziv za vključitev brezposelnih oseb, ki imajo stalno...