Gradivo za seje 2002-2006

Domov / 

Občina Hrastnik  / 

Nadzorni odbor  / 

Seje nadzornega odbora  / 

Gradivo za seje 2002-2006

Nazaj

Gradivo za seje 2002-2006

Zapisniki

 

Vabila


Poročila

  • 031.06 - Zapiranje deponije Unično
  • 020.09 0912 Izgradnja šolske kuhinje
  • 032.05 – zimsko vzdrževanje LC in javnih poti
  • 031.06 - Zapiranje deponije Unično
  • 017.02 - Obrtna cona pri ŽP - Podkraj