Svet za invalide

Domov / 

Občina Hrastnik  / 

Občinski svet  / 

Svet za invalide

Nazaj

Svet za invalide

 

Sestava sveta za invalide za mandatno obdobje 2015-2018

1. Gregor ERMAN, predstavnik Občinskega sveta in Društva invalidov Hrastnik, predsednik sveta

2. Rajko Žagar, predstavnik Društva invalidov Hrastnik, član

3. Ljudmila DEŽELAK, predstavnica Društva Sožitje Hrastnik, članica

4. Branka ROGLIČ, predstavnica Društva upokojencev Hrastnik,

5. Marjan ŠPACAPAN, predstavnik Društva upokojencev Dol pri Hrastniku

6. Sandi SIMONČIČ, predstavnik Zdravstvenega doma Hrastnik, član, član

7. Mirjana KELLNER, predstavnik Centra za socialno delo Hrastnik, član

8. Andreja PETERLIN, predstavnica Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, članica

9. Ljubomir ZALEZINA, predstavnik Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Hrastnik, član

 

 

AKCIJSKI NAČRT ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV V OBČINI HRASTNIK ZA OBDOBJE 2015-2018

Besedilo!

 

 

OPERATIVNI NAČRT ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV V OBČINI HRASTNIK ZA OBDOBJE 2015

Besedilo!

 

REALIZACIJA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV V OBČINI HRASTNIK ZA OBDOBJE 2015-2018 V LETU 2015

Besedilo!

 

OPERATIVNI NAČRT ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2016
Besedilo!

REALIZACIJA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV V OBČINI HRASTNIK ZA OBDOBJE 2015-2018 V LETU 2016

Besedilo!

 

OPERATIVNI NAČRT ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2017
Besedilo!

REALIZACIJA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV V OBČINI HRASTNIK ZA OBDOBJE 2015-2018 V LETU 2017

Besedilo!

 

OPERATIVNI NAČRT ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2018
Besedilo!