OBVK

OBVK – Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija je organ, ki je na podlagi Zakona o lokalnih volitvah pristojen za izvedbo volitev župana, volitev članov občinskega sveta in volitev članov svetov krajevnih skupnosti.

Sestava:

  • Alis Brečko, predsednica 
  • Andreja Pavlič Udovč, namestnica predsednice
  • Vojka Železnik
  • Alojz Draksler
  • Anton Gorjup
  • Rok Jenko
  • Alenka Maurer
  • Andrej Mlinar

 - Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev za župana

Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev za občinski svet

- Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Marno

- Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Boben

- Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Dol pri Hrastniku

- Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Kovk

- Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnostiKrnice- Šavna peč

 - Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Prapretno

 - Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Rudnik

 - Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Steklarna

 - Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Turje- Gore

- Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Podkraj

 

 

 


 

 

- Izjava za glasovanje po pošti

 - Izjava za glasovanje na domu

- Obvestilo z dne 29.09.2014

 

Seznami potrjenih list kandidatov in seznami kandidatov za izvedbo lokalnih volitev  v Občini Hrastnik:

- Seznam kandidatov za župana

- Seznam list kandidatov v občinski svet (I. in II. VE)

- Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Rudnik

- Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Steklarna

- Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Dol pri Hrastniku

- Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Marno

- Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Turje- Gore

- Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Kovk

- Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Boben

- Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Prapretno

- Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Krnice- Šavna peč

- Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Podkraj

 

 

Obvestilo z dne 8.9.2014

 Povezava na spletno stran Državne volilne komisije (obrazci)

Obvestilo o potrebnem številu podpore

Razpis za redne volitve v občinske svete, županov in v svete krajevnih skupnosti na območju občine Hrastnik

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

Poziv za podajo predlogov za imenovanje predsednika in njihovih članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov

Soglasje predsednika/članov/namestnika volilnih odborov

Obvestilo o potrditvi podpisov za podporo kandidaturi za župane in listam kandidatov za člane občinskih svetov

Sklep o določitvi volišč