OBVK

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

OBVK – Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija je organ, ki je na podlagi Zakona o lokalnih volitvah pristojen za izvedbo volitev župana, volitev članov občinskega sveta in volitev članov svetov krajevnih skupnosti.

Sestava:

  • Alis Brečko, predsednica 
  • Andreja Pavlič Udovč, namestnica predsednice
  • Vojka Železnik
  • Alojz Draksler
  • Anton Gorjup
  • Rok Jenko
  • Alenka Maurer
  • Andrej Mlinar

 

 Lokalne volitve v letu 2018

 

Lokalne volitve 2018 – obvestilo o žrebanju vrstnega reda kandidatov in list kandidatov na glasovnicah

- Instruktivni obrazec KS

- Sklep o določitvi volišč

- Obvestilo glede potrebnega števila podpisov za določanje liste kandidatov oz. kandidata za župana, občinski svet in svete krajevnih skupnosti

- Poziv v zvezi s podajanjem predlogov za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovim namestnikom

- Obvestilo v zvezi s potrditvijo podpisov za podporo kandidaturi za župana in kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za člane občinskih svetov

- Povezava na spletno stran Državne volilne komisije

- Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Hrastnik

- Razpis za redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju občine Hrastnik

- Obvestilo o načinih glasovanja

 - Obvestilo o žrebanju

 - Obvezni izvodi plakatov in drugih publikacij 

 - 6. seja Občinske volilne komisije Občine Hrastnik

 - 2. krog volitev župana, obvestilo o možnih načinih glasovanja

 - Poročilo o delu Občinske volilne komisije o izidu glasovanja za občinski svet na volitvah dne 18. 11. 2018

 

  - Poročilo OVK o izidu glasovanja za župana

 

 

Lokalne volitve v letu 2014

 - Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev za župana

Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev za občinski svet

- Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Marno

- Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Boben

- Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Dol pri Hrastniku

- Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Kovk

- Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnostiKrnice- Šavna peč

 - Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Prapretno

 - Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Rudnik

 - Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Steklarna

 - Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Turje- Gore

- Poročilo Občinske volilne komisije Hrastnik o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Podkraj

 

 

 

- Izjava za glasovanje po pošti

 - Izjava za glasovanje na domu

- Obvestilo z dne 29.09.2014

  

 

 

Obvestilo z dne 8.9.2014

 Povezava na spletno stran Državne volilne komisije (obrazci)

Obvestilo o potrebnem številu podpore

Razpis za redne volitve v občinske svete, županov in v svete krajevnih skupnosti na območju občine Hrastnik

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

Poziv za podajo predlogov za imenovanje predsednika in njihovih članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov

Soglasje predsednika/članov/namestnika volilnih odborov

Obvestilo o potrditvi podpisov za podporo kandidaturi za župane in listam kandidatov za člane občinskih svetov

Sklep o določitvi volišč