TIC Hrastnik

TIC Hrastnik

KRC Hrastnik se je kot nosilec projekta »TIC Hrastnik« dne 28.2.2017 prijavil na 1. javni poziv Partnerstva LAS Zasavje za dodelitev sredstev EKSRP-Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V projektu sodelujejo partnerji: Občina Hrastnik, Bregar Bojan s.p. in Prosvetno društvo Čeče – Hrastnik. Vrednost projekta znaša 71.604,69 €, projekt se bo izvajal v dveh fazah (2018, 2019). Nosilec projekta je prejel odločbo  o dodelitvi sredstev dne 20.2.2018 za sofinanciranje projekta v višini 57.799,58 €. Prva faza projekta je že izvedena, do 6.11.2018, druga pa se bo izvajala od 7.11.2018 do 6.12.2019.

V prostorih Muzeja Hrastnik se je uredila pisarna, kjer deluje TC Hrastnik  in nabavila osnovna oprema za delovanje TIC (pohištvo, računalniška oprema, table, davčna blagajna, 2 stojnici,  …). Prvega junija 2018 je z delom pričela turistična informatorka (novo delovno mesto). Izdelani so bili novi promocijski materiali (Hrastniško podeželje, Hrastniško hribovje, Šport in rekreacija, Po dolskem, po kranjskem; Po poteh knapov), spletna stran TIC-a,  izvajali se bodo trije 3 novi  kulturni dogodki (gledališke igre v treh zasavskih občinah na turističnih točkah) in dva nova rekreativna dogodka v naravi. Nabavile so se majice za promocijo kraja in oprema za izvajanje gledaliških iger na terenu. TIC je oblikoval svoj logotip in izvaja naloge TIC-a (sodelovanje na prireditvah, vodenje obiskovalcev, ipd.).

Delovanje TIC-a se mora zagotavljati najmanj 5 let po prejemu sredstev iz EKSRP, delovno mesto pa najmanj 3 leta.