Proračun 2005

Domov / 

Občina Hrastnik  / 

Proračun  / 

Proračun 2005

Nazaj

Proračun 2005

ODLOK O PRORAČUNU
PRVI REBALANS
VSEBINA


2. SPLOŠNI DEL


3. POSEBNI DEL


3.5. Oddelek za proračun - 04


3.6. Krajevne skupnosti - 05


4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2005 - 2008 - spremembe in dop.


5. PRILOGE

 

DRUGA OBRAVNAVA
VSEBINA


2. SPLOŠNI DEL


3.2 Oddelek za splošne zadeve - 01


3.3 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo - 02


3.4. Direkcija za prostor, okolje in javne gospodarske službe - 03


3.5. Oddelek za proračun in finance - 04


3.6. Krajevne skupnosti - 05


4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2005 - 2008


5. PRILOGE

 

PRVA OBRAVNAVA
VSEBINA

 


2. SPLOŠNI DEL


3. POSEBNI DEL

tabela


4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2005 - 2008


5. PRILOGE