Drugi rebalans

Domov / 

Občina Hrastnik  / 

Proračun  / 

Proračun 2008  / 

Drugi rebalans

Nazaj

Drugi rebalans

ODLOK O DOPOLNITVAH IN SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2008 


2. POSEBNI DEL 

2.1. FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV 


KRAJEVNE SKUPNOSTI 

 

B. DOPOLNJEN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2008 - 2011