Odlok o proračunu - druga obravnava

Domov / 

Občina Hrastnik  / 

Proračun  / 

Proračun 2008  / 

Odlok o proračunu - druga obravnava

Nazaj

Druga obravnava

PRORAČUN OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2008 
DRUGA OBRAVNAVA
VSEBINA
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2008


2. POSEBNI DEL 


KRAJEVNE SKUPNOSTI 

 


B. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP) 2008 - 2011  

 


C. PRILOGE