Odlok o proračunu - prva obravnava

Domov / 

Občina Hrastnik  / 

Proračun  / 

Proračun 2008  / 

Odlok o proračunu - prva obravnava

Nazaj

Prva obravnava


2. POSEBNI DEL 

2.4. FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV 


KRAJEVNE SKUPNOSTI 


B. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP) 2008 - 2011 C. PRILOGE