Odlok o proračunu - druga obravnava

Domov / 

Občina Hrastnik  / 

Proračun  / 

Proračun 2009  / 

Odlok o proračunu - druga obravnava

Nazaj


II. PRORAČUN POSEBNI DEL 

Posebni del Bilance prihodkov in odhodkov 

 

2. OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 

Bilance prihodkov in odhodkov 

Računa financiranja 

 

3. PRILOGE