PRORAČUN 2018

Domov / 

Občina Hrastnik  / 

Proračun  / 

PRORAČUN 2018

Nazaj

2. REBALANS

                                
        
       Uvodne obrazložitve


       Proračunski odhodki po uporabnikih

       Proračunski odhodki po programski klasifikaciji

       Proračunski odhodki po funkcionalni klasifikaciji

       Spremembe načrta razvojnih programov 2018-2021


       SPLOŠNI  DEL  PRORAČUNA
                                                                                        
                                                                                                  
       POSEBNI  DEL  PRORAČUNA


       SPREMENJEN  NRP  2018 – 2021 _ tabela
 
      
       KRC Hrastnik_spremenjen finančni načrt za leto 2018