Podžupan

Kontaktne informacije

g. Božo Majcen in ga. Vojka Šergan

Telefon tajništvo: 03 56 54 350

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Kratek življenjepis in predstavitev

Božo Majcen

Hrastničan Božo Majcen, rojen leta 1959, po izobrazbi univerzitetni diplomirani organizator in specialist menedžmenta, v mandatnem obdobju 2018 – 2022 opravlja funkcijo podžupana nepoklicno. Službeno pot je pričel v hrastniškem Mercatorju, nato na občinskem štabu TO Hrastnik, kjer je aktivno sodeloval v osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Kot častnik je delo nadaljeval v vrstah Slovenske vojske v celjskem bataljonu, kasneje pa na Generalštabu SV v Ljubljani. Tu je opravljal naloge načrtovanja in izvajanja logistike ter sodeloval v postopkih nakupa vojaške opreme preko javnih naročil. Zadnji dve leti je preživel v korpusnem poveljstvu NATO v Italiji kot višji častnik za premike in transport.

Že v prejšnjem štiriletnem mandatu je bil član občinskega sveta, podpredsednik Sveta KS Rudnik in predstavnik ZZZS v Svetu zavoda Zdravstvenega doma Hrastnik. Aktiven je v številnih društvih v Hrastniku in Zasavju.

Je poročen in ima eno hčerko.

Županu pomaga pri opravljanju posameznih nalog na področju delovanja hrastniških društev in ostalih nalog, za katere ga bo župan pooblastil, ter nadomeščal župana v primeru njegove odsotnosti.

 

 

 

Kratek življenjepis in predstavitev

Vojka Šergan

Vojka Šergan je kot podžupanja zadolžena za gospodarstvo. Prebiva na Dolu pri Hrastniku, kjer je preživela svoje celotno življenje. Preden je prevzela vodenje družinskega podjetja je delala na banki v Hrastniku. V obdobju svojega podjetniškega udejstvovanja je bila predsednica Društva za razvoj podeželja LAS Zasavje ter članica upravnih odborov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije.

V letih 2014-2018 je Hrastnik kot poslanka Stranke modernega centra zastopala v Državnem zboru. Bila je podpredsednica Odbora za finance in članica odborov za gospodarstvo, infrastrukutro, evropske zadeve, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter delo, družino in socialne zadeve.

Je poročena, mati sina. V prostem času se rada ukvarja s kulinariko, vrtičkarstvom, smučanjem in kolesarjenjem.