Podžupan

Kontaktne informacije

g. Vinko Žagar

Telefon tajništvo: 03 56 54 350

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Kratek življenjepis in predstavitev Vinka Žagarja

Vinko Žagar

Rodil sem se 11. januarja leta 1974 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli v Hrastniku sem se vpisal na gimnazijo v Trbovljah in šolanje nadaljeval na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer sem leta 2000 diplomiral iz agronomije.

Poklicno pot sem začel spomladi leta 2001 v programu javnih del na Kulturno rekreacijskem centru v Hrastniku, kjer sem delal do decembra 2001.

Konec leta 2001 sem se zaposlil na Agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj, kjer sem v letih 2001-2006 sodeloval pri vzpostavitvi in kasnejšemu izvajanju instrumentov regionalne politike v Republiki Sloveniji. Profesionalno pot sem nadaljeval na Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer sem do leta 2008 vodil izvajanje programa razvojne pomoči Posočju. Od leta 2008 sem zaposlen na organu upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, ki ga vodi Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V Sektorju za sklade sem zadolžen za pokrivanje vsebin v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ker sem predan okolju, v katerem živim, sem se na začetku svoje poklicne poti odločil, da s svojo energijo in znanjem pomagam svoji občini, zato sem se podal v lokalno politiko. Prvič sem bil izvoljen kot svetnik v občinski svet občine Hrastnik leta 1998. Že tretji zaporedni mandat opravljam tudi funkcijo podžupana občine Hrastnik. S svojim dosedanjim delovanjem v občini Hrastnik in širše v regiji Zasavje sem v zadnjih desetih letih sodeloval pri zasnovi in izvedbi številnih razvojnih projektov na področju zagotavljanja javne infrastrukture in drugih projektov, predvsem na področju, ki ga tudi strokovno najbolj obvladam, to je področje regionalnega razvoja in kohezijske politike.

Poleg poklicnih, družinskih in ostalih obveznosti sem vedno našel čas tudi za fotografijo. Ljubezen do fotografije je prerasla v več kot hobi, tako da sem že vrsto let predsednik Foto kluba Hrastnik, ki sodi med najbolj organizirana fotografska društva v slovenskem prostoru. Poleg delovanja na kulturnem področju sem vseskozi aktiven tudi na področju športa in na področju  organiziranja mladih v občini Hrastnik.