Župan

Kontaktne informacije

g. Marko Funkl

Tel.:03/56-54-350
Fax.:03/56-54-369
Elektronski naslov: tajnistvo@hrastnik.si

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Župan

 

Župan Marko Funkl

 

Marko Funkl se je z občinsko politiko srečal že pred nastopom mandata župana, saj je bil osem let občinski svetnik Občine Hrastnik. Skupaj z Listo Naš Hrastnik se je vseskozi zavzemal za več demokracije v Hrastniku in uspel s številnimi pobudami, med drugim s pobudo za ustanovitev Mladinskega centra Hrastnik in občinskega glasila Hrastov list. Kot velik zagovornik pravic občanov do informacij, je dosegel tudi snemanje sej občinskega sveta. V času opravljanja funkcije svetnika je bil predsednik Obora za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport ter predstavnik Občine Hrastnik v Razvojnem svetu zasavske regije. Kot predstavnik civilne družbe v Koordinacijski skupini za Zasavje, se je angažiral tudi pri iskanju gospodarskih in infrastrukturnih rešitev ob ugašanju energetike v Zasavju.

 

Njegovo navezanost na domači kraj kaže več kot petnajstletno prostovoljno delo na društvenem področju. Najprej je deloval v Klubu Šoht, ki ga je eno leto kot predsednik tudi vodil, in prav v tem času so z ekipo začeli postavljati prepoznaven mladinski festival - Festival Štuor (predhodnik Hi festivala). Po koncu študentskih let je nadaljeval z vzpostavitvijo Društva Rast, kjer je bil idejni oče Funšterca, festivala zasavske kulinarike, ki se približuje svoji že deseti izvedbi, ter najlepše bukvarne v Zasavju, Zmajeve luknje.

 

Po izobrazbi je profesor ruščine in filozofije, pridobljeno znanje pa je kot učitelj tudi uspešno pretvoril v delo. Kot samostojni podjetnik je na lastni koži spoznal, kako težka pot je to, kar je vodilo v ustanovitev Sindikata prekarcev, ki ga je kot predsednik tudi vodil. Sindikat se zavzema za poštena plačila, bolniško nadomestilo za enoosebne samostojne podjetnike in za povezovanje samostojnih podjetnikov, ter je primer tega, kako bi lahko izgledali sindikati v 21. stoletju.

 

Skupaj s kolegi jezikoslovci in jezikoslovkami je ustanovil Jezikovno zadrugo Soglasnik, ki se ukvarja s prevajanjem, tolmačenjem, lektoriranjem in poučevanjem. Zadruga je prepoznana kot ena boljših praks v Sloveniji, njeno delo pa temelji na kakovosti in pravičnem plačilu, pri čemer so vsi člani enakovredni in demokratično upravljajo zadrugo. Marko je tudi eden od soustanoviteljev Inštituta za ekonomsko demokracijo, ki sodeluje s številnimi tujimi strokovnjaki, ter avtor različnih strokovnih člankov o zadružništvu. Osem let je deloval tudi kot predsednik Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, ki si prizadeva, da revni zaposleni za svoje delo dobijo pošteno plačilo.

 

Pred nastopom mandata je bil zaposlen kot vodja evropskega projekta, ki spodbuja dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije v Sloveniji. Pravi, da mu je všeč zadružniško načelo, ki se glasi: »Če bi rad šel hitro, pojdi sam, če bi rad šel daleč, pojdimo skupaj.« To je načelo, ki ga želi uveljaviti tudi pri delovanju Občine Hrastnik.

 

V mladosti je bil perspektiven rokometaš, še vedno pa se ljubiteljsko ukvarja z glasbo, rad hodi v hribe in potuje v turistično manj oblegane države.