V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Dograjeni CEROZ odprl svoja vrata

Center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ je 26. 10. 2015 odprl svoja vrata. Zaključil se je namreč evropski kohezijski projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ – II. faza«. Gre za enega od šestih delujočih centrov za ravnanje z odpadki v Sloveniji. Center obsega dve lokaciji – Unično v Hrastniku in Neža v Trbovljah – kjer so zgrajeni sortirnica, kompostarna, tretje odlagalno polje in nova čistilna naprava za izcedne vode iz odlagališča ter prostor za sprejem in predelavo nenevarnih inertnih gradbenih odpadkov. V sklopu projekta se je rekonstruirala tudi dovozna cesta med Marnim in Centrom za ravnanje z odpadki na Uničnem.

 


Dograjeni center za ravnanje z odpadki v Zasavju ima pomembno vlogo pri učinkovitem ravnanju z odpadki kot viri v Zasavju in sledi evropski direktivi za zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču. Zgrajeni objekti bodo namreč omogočili, da se bo na odlagališču odložilo samo še do 35 % pripeljanih odpadkov v CEROZ. Večina odpadkov se bo ustrezno obdelala za namen reciklaže ali druge obdelave.

Ob otvoritvi novo zgrajenih objektov je župan Občine Hrastnik, ki je v projektu pooblaščena predstavnica vključenih občin, g. Miran Jerič, povedal: »Projekta ne bi bilo mogoče realizirati brez sofinanciranja EU iz Kohezijskega sklada in Republike Slovenije ter uspešnega sodelovanja vseh občin investitoric. Spremembe, do katerih je prihajalo v času realizacije projekta, so zahtevale uspešne dogovore z državo. Danes smo veseli, ker Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Zasavju ne gledamo več na skicah ali maketah, ampak se v njem nahajamo. Imamo sortirnico in kompostarno, razširili smo prostorske kapacitete tukajšnjega odlagališča na Uničnem. V občini Trbovlje, na deponiji Neža zagotavljamo predelavo inertnih gradbenih odpadkov. To je infrastruktura, ki jo potrebujemo za odgovorno ravnanje z odpadki kot viri. Drugi, prav tako pomemben dejavnik smo občani. S svojim odgovornim ravnanjem bomo omogočili dobro delovanje centra. Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ je uspešen primer dobrega sodelovanja lokalne skupnosti in občanov, lokalnih skupnosti v regijskem okolju in uspešnega dogovora med investitoricami in državo.«

Tudi Ministrstvo za okolje in prostor je imelo pri izpeljavi projekta do konca pomembno vlogo. Ministrica za okolje in prostor ga. Irena Majcen, je v svojem nagovoru povedala: »Danes je poseben dan tudi za naše ministrstvo. V Sloveniji je bilo pred operativnim programom 2007-2013 že zgrajeno takšno regijsko odlagališče v Celju. V operativnem programu 2007-2013 pa je bilo v izgradnji ali se je dograjevalo pet centrov. Gre za regijske centre v Puconcih, v Slovenski Bistrici, na Koroškem, danes odpiramo Zasavje, čaka nas še otvoritev največjega regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani. Zgrajene kapacitete za ravnanje z odpadki bodo prav gotovo osnova pri pripravi operativnega programa ravnanja z odpadki. V naslednjem operativnem programu 2014-2020 ni več na voljo evropskih kohezijskih sredstev za te vrste investicij. To pomeni, da bo program temeljil na že izvedenih investicijah v infrastrukturo za ravnanje z odpadki. Prav gotovo je ena pomembnejših stvari, ki jih bomo pri tem programu zasledovali ločevanje odpadkov, čim več že na izvoru. Pri vseh teh nalogah je osnovni cilj ohraniti in izboljšati naše okolje. Slovenija je velika, ko govorimo o tem, kako si želimo čisto okolje, in je majhna, ko govorimo o tem, da so mnoge države večje od nas. Prav je, da se vsi k temu cilju zavežemo, da vsi doprinesemo k temu, da ohranjamo Slovenijo čisto in lepo.«

Pomembno vlogo v projektu, ki je sofinanciran s strani Kohezijskega sklada EU, je imela tudi Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Ministrica, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo ga. Alenka Smerkolj je v nagovoru izpostavila: »Infrastrukturni projekti, ki smo jih uspeli uresničiti tudi ali predvsem s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike, so pomembno doprinesli k gospodarski rasti. Še posebej pomembno pa je dejstvo, da ima velik del obstoječe gospodarske aktivnosti podlago tudi v izvajanju projektov okoljske infrastrukture. V finančni perspektivi 2007–2013, ki jo zaključujemo, je imela Slovenija za okoljske projekte na razpolago več kot pol milijarde evrov evropskih sredstev, skupaj s sredstvi države in občin pa blizu milijarde evrov. V preteklosti morda tega potenciala nismo znali dovolj učinkovito izkoristiti, danes pa me izjemno veseli podatek, da smo pri črpanju evropskega denarja uspešni, nad evropskim povprečjem. Med 28 članicami Evropske unije smo na 9. mestu. Druga faza projekta Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju je eden izmed 5.000 projektov, ki je podprt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada ali Kohezijskega sklada. Uspešna izvedba projekta bo tako omogočila manjšo količino odloženih odpadkov in več sekundarnih surovin, ki se bodo lahko uporabili za nove produkte. Zmanjševanje količin odpadkov, njihova ponovna uporaba, reciklaža ali kakšna drugačna predelava je naš skupen cilj, ki pa se ga na žalost ne da doseči čez noč. Postopoma, z nizom zakonodajnih in nezakonodajnih aktov oziroma drugih ukrepov, ki jih vodi Ministrstvo za okolje in prostor, pa smo lahko zagotovo uspešnejši.«

 

Ceroz.si

Fotografije: Branko Klančar