V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Idejna zasnova obnove šole na Dolu

V sredo, 14. oktobra 2015,  je okoli 18. ure lilo kot iz škafa, tako da kinodvorana na Dolu ni bila napolnjena do zadnjega kotička, kot so mnogi predvidevali. Ekipa prof. Tadeja Glažarja s Fakultete za arhitekturo je namreč predstavila idejno zasnovo izvedbe rekonstrukcije osnovne šole na Dolu pri Hrastniku v skladu z vsemi gradbenimi normativi in sodobnimi standardi.

 

So pa krajani v zadnjem času že dokaj dobro seznanjeni z informacijo, da prvotni predlog, naj bi se šola podrla, ne bo obveljal. Utemeljevali so s tem, češ da ne ustreza standardom in da bi obnova zahtevala več denarja kot nova zgradba.

 

Župan Miran Jerič: »Seveda smo si na občini prizadevali  poiskati še dodatna strokovna mnenja, saj vemo, kaj krajanom  Dola šola  predstavlja: njihovo identiteto, simbol, dušo kraja. Veseli smo, da so nocoj med nami ustvarjalci idejne zasnove profesor Tadej Glažar, Vid De Glerija in Iztok Šušteršič.«

 

In potem so prisotni, med katerimi je bilo največ staršev, krajanov nekaj učiteljev in občinskih svetnikov, slišali slavospev šoli, kakršnega niso pričakovali. Tadej Glažar je namreč dejal, da so bili prijetno presenečeni nad kvaliteto zgradbe, ki je brez razpok, čeprav je preživela nekaj potresov, bombardiranje med vojno, nadzidave … Presenetila jih je zgradba z nosilnimi stenami iz polnih opečnih zidakov velikih dimenzij, kar sedaj zaradi visoke cene sploh ne uporabljajo več. Prav tako so uporabljali armirani beton, ki je bil takrat še velika redkost. Pohvalili so tudi terazzo tlake, ki so dobro ohranjeni. »Celo izjemni za  šolski prostor.« Všeč so jim tudi visoke učilnice z veliko svetlobe. Okna pa so dotrajana. Posebnost, ki ni značilna za tiste čase, se jim zdijo  stene iz nearmiranega betona velikih frakcij. Nikjer doslej še niso videli posebnost za tiste čase - kombinacijo jekla in betona. Nekaj podobnega v gradnji ima Nebotičnik, zato predvidevajo, da so sodelovali z njihovimi strokovnjaki, saj so ga gradili v istem času. Na stanovanjskem  traktu  je strop nižji, zgradba manj kvalitetna. To bodo podrli in nadomestili z montažno iz lesa.

 

 

 

 

Iztok Šušteršič je podrobno predstavil konstrukcijo obnovljene šole, ki bo temeljila na potresni ogroženosti območja oziroma predpisani odpornosti, razložil, kakšne raziskave bodo še potrebne ... 

 

 

 

Sledila je jasna prezentacija skic in načrtov na platnu, kakšen naj bi bil končni videz nove oz. rekonstruirane šole, vključno z vsemi novimi in starimi prostori. Slednji bodo seveda radikalno obnovljeni.

 

 

Predstavili  so prostore v pritličju, v 1., 2.  in 3. nadstropju. Navdušil je večnamenski prostor, prostor za sproščanje, nova knjižnica, zbornica … Na kratko – elegantni in pregledni prostori, ki jih bodo povezovale tudi klančine in dvigala. Od 2900 kvadratnih metrov površine bo 1100 m novega dela. »Taka stavba lahko zdrži še toliko časa kot je zdržala do sedaj – od leta 1930,« menijo.

 

 

 

 

 

 

 

Glažar je dejal, da so pripombe in mnenja dobrodošli, saj jih še lahko vključijo v idejni načrt. Tako so se v drugem delu predstavitve  oglašali z vprašanji in predlogi tudi obiskovalci. Zanimala jih je prometna varnost otrok.  Župan  je razložil, da veljavni prostorski načrt Dola iz leta 2008 predvideva novo povezavo glavne ceste pri Deželakovi hiši - malo iz centra, kjer načrtujejo tudi trgovski center, z industrijsko  cono in navezavo mimo Dolanke. Dosedanja Planinska cesta ob šoli pa bo pešpot s podhodom pod regionalno cesto za navezavo s centrom Dola, kar pa je povezano z rekonstrukcijo regionalne ceste, katere upravljavec in financer je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Predlagali so tudi,  da se vnese v načrt  kakšna tekaška steza in jama za skok v daljavo. Pa zobna ambulanta, ki je zdaj  čez glavno cesto  in neugodna za obiskovanje. Tudi povezava z bližnjim vrtcem bi bila primerna. Nekateri so pogrešali telovadnico v novi zgradbi. V dosedanji bo namreč knjižnica, namenjena tudi krajanom. Župan je pojasnil, da že zdaj koristijo učenci športne prostore v dvorani Dolanka. »Naša občina ima nad standard, kar se tiče športnih objektov. Dve dvorani, bazen, stadion … Kaj podobnega nima nobena občina v Sloveniji ...«

 

Nekdo je izrazil skrb glede lesa, ki bo prevladoval v novem delu. Ga bo treba kar naprej vzdrževati? Ne bo treba. Treba pa bo paziti pri izbiri pravega lesa in pri impregnaciji.
Idejna zasnova šole bo na vpogled na Občini Hrastnik pri direktorju občinske uprave.

 

Župan Miran Jerič daje upanje, da bo pravočasno dokončana vsa prostorska in investicijsko tehnična dokumentacija za gradnjo, ki se bo začela junija ter zagotovljeni finančni viri. Zavzeto je poudaril: »Vso energijo in sredstva bomo naslednje leto vložili v pripravo dokumentov in obnovo šole na Dolu, zato v tem času ob potrebni spremembi prostorskega načrta Dola zgolj za območje šole  ne bomo odpirali nobenih novih problemov...«
                                                                                             

Fanči Moljk