V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN za prenovo centra Dol pri Hrastniku

Med 05. in 20. februarjem 2016 poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN za prenovo centra Dol pri Hrastniku.


Gradivo je v času trajanja javne razgrnitve razgrnjeno v sejni sobi upravne stavbe Občine Hrastnik (I. nadstropje), Pot Vitka Pavliča 5 v Hrastniku, v delovnem času občinske uprave. Gradivo v digitalni obliki je v času javne razgrnitve javno dostopno tudi s klikom na naslednje povezave:

 

 

- Povzetek za javnost

 

 

- Uvodni del

 

 

- Tekstualni del: Odlok

 

 

- Grafični del: Karte

 

 

- Priloge: Izvleček iz strateškega prostorskega akta, Prikaz stanja v prostoru, Strokovne podlage, Certifikat geodetskega načrta, Smernice nosilcev urejanja prostora, Obrazložitev in utemeljitev OPPN, Povzetek za javnost

 

 

 

V okviru javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, in sicer v četrtek, dne 11. 02. 2016, s pričetkom ob 17.00 uri, v prostorih  Kulturnega doma na Dolu pri Hrastniku, na naslovu Trg borcev NOB 12, Dol pri Hrastniku.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek načrta. Pripombe in predloge se lahko poda pisno v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, pisno po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1340 Hrastnik ter po elektronski pošti na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si na obrazcu PRIPOMBA/PREDLOG, dostopnem na spletni strani občine. Pripombe in predlogi se lahko podajo tudi pisno na navedenem obrazcu na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan razgrnitve.