V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Kontakt za medije
povezani@hrastnik.si

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

JAVNA RAZGRNITEV evidence zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Občina Hrastnik z JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost, da bo v času od 2. do 13. marca 2020 potekala javna razgrnitev evidence zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020.


Za uporabo stavbnega zemljišča se na celotnem območju Občine Hrastnik plačuje nadomestilo v skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2019). Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ za odmerno leto na podlagi določene vrednosti točke, meril za izračun nadomestila po tem odloku ter podatkov, ki mu jih posreduje občinska uprava. Ker bo odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v letu 2020 prvič izvedena na podlagi novega odloka, v skladu s katerim so bile izvedene tudi spremembe in posodobitve evidence zavezancev za plačilo nadomestila (Evidenca NUSZ), Občina Hrastnik z javno razgrnitvijo podatkov Evidence NUSZ zavezance za plačilo nadomestila obvešča o  podatkih v evidenci ter informativnem izračunu nadomestila za leto 2020.


Zavezanci za plačilo nadomestila so bili o osnovnih podatkih v Evidenci NUSZ ter informativnem izračunu nadomestila za posamezno nepremičnino obveščeni osebno, podrobni podatki odmere pa so v času javne razgrnitve na vpogled na spletni strani Občine Hrastnik, do katerih lahko zavezanci dostopate s klikom na povezavo NUSZ (ni podprto v brskalniku Internet Explorer) in osebnim geslom, navedenim v prejetem obvestilu, in v prostorih Občinske uprave Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Mala sejna soba, III. nadstropje.


Naprošamo vas, da javno razgrnjene podatke Evidence NUSZ skrbno pregledate. Če posamezni podatek ni pravilen ali ne odraža dejanskega in zadnjega stanja v prostoru, vas prosimo, da v času javne razgrnitve sporočite vaše pripombe.

 

KJE IN KAKO LAHKO UREDITE PODATKE?

Neto tlorisna površina in dejanska raba stavbe ali dela stavbe

Podatek o neto tlorisni površini  ali dejanski rabi stavbe oziroma dela stavbe lahko uredite na pristojni Geodetski pisarni Trbovlje, Območna geodetska uprava Ljubljana, Ulica Sallaumines 2, 1420 Trbovlje (na Občini Hrastnik podatkov o površini/dejanski rabi stavbe ali dela stavbe NE moremo spreminjati).

 

Ostali podatki
Vse ostale podatke (zavezanec, delež površine za odmero, odmera nadomestila za zemljišča, ki so namenjena poslovni dejavnosti, datum začetka davčne obveznosti, opremljenost, oprostitve) uredite na Občini Hrastnik na enega od spodnjih načinov:
• pisno s posredovanjem vloge za spremembo podatkov po elektronski pošti na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si, pri čemer mora biti vloga podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, v rubriki »Zadeva« pa navedena ključna beseda »NUSZ«;
• pisno s posredovanjem vloge za spremembo podatkov na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik (s pripisom »NUSZ«);
• osebno v prostorih Občine Hrastnik – v času javne razgrnitve v ponedeljek, torek, četrtek ali petek med 8:00 – 12:00, v sredo pa med 13:00 – 17:00.

 

 

Več informacij v zvezi z odmero NUSZ je dostopnih s klikom na povezavo NUSZ – Občina Hrastnik.

 

POMEMBNO OPOZORILO

V primeru, da so podatki Evidence NUSZ napačni, in se v času javne razgrnitve ne odzovete in ne predlagate vpisa novih ali spremenjenih podatkov v evidence v 30 dneh od javnega naznanila, se šteje, da se s podatki strinjate. Obravnavane bodo vse pripombe, ki bodo imele datum oddaje do vključno 2. 4. 2020.

 

Za vaše sodelovanje pri pripravi odmere NUSZ za leto 2020 se vam v naprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.


Občina Hrastnik,
marec 2020