V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Javna razgrnitev elaborata

Občina Hrastnik obvešča javnost o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP KO04 (v nadaljevanju: Elaborat).


Območje Elaborata z identifikacijsko številko 1348 vključuje naslednje zemljiške parcele oziroma njihove dele:

-     katastrska občina: 1859 Gore, parcelne številke: 807/6, 806/4, 807/7;

-     katastrska občina: 1858 Turje, parcelne številke: 104/1, 104/2, 106/5, 106/6, 106/10, 106/11;

na katerih želi investitor zgraditi enostanovanjsko stavbo.


Javna razgrnitev poteka od 9. 12. 2019 do vključno 24. 12. 2019. Elaborat je javno razgrnjen v prostorih Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik (pisarna št. 31, 2. nadstropje) v delovnem času občinske uprave ter na svetovnem spletu na spletni strani Občine Hrastnik (http://www.hrastnik.si).


Pripombe
: Javnost lahko v času javne razgrnitve na Elaborat z id 1348 poda mnenja in pripombe v pisni obliki, ki jih pošlje na  naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, z oznako »Javna razgrnitev lokacijska preveritev 1348 - pripombe« ali na elektronski naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si, pri čemer se pod »zadeva« navede »Pripombe na lokacijsko preveritev, id. št. 1348«. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in  priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih do pripomb, ki bodo objavljena na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 24. 12. 2019.


JAVNO NAZNANILO

GRADIVO