V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Kontakt za medije
povezani@hrastnik.si

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

NUSZ - Obvestilo za javnost

Občina Hrastnik z JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost, da se je eno mesečni rok iz III. člena Javnega naznanila št. 422-1/2020, z dne 2.3.2020, v katerem morajo zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča, ki se s podatki občine ne strinjajo, predlagati vpis novih podatkov ali predlagati vpis sprememb podatkov katastra stavb pri pristojni geodetski upravi v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, iztekel 2.4.2020.
 
Zaradi sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja virusne okužbe COVID-19, bo občina za namene odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 ponovno pridobila podatke katastra stavb na dan 2.6.2020, s čimer je možnost spreminjanja podatkov katastra stavb, ki se bodo upoštevali pri odmeri za leto 2020, podaljšana za 1 mesec.

 

Občina bo prav tako, zaradi sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja virusne okužbe COVID-19, za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bil do 2.4.2020 pri pristojni geodetski upravi predlagan vpis novih podatkov ali vpis sprememb podatkov katastra stavb, in o njem do 2.6.2020 zaradi sprejetih ukrepov še ne bo odločeno, ponovno pridobila podatke katastra stavb po enem mesecu od prenehanja ukrepov za preprečevanje širjenja virusne okužbe COVID-19, vendar najkasneje 2.8.2020. Navedeni podatki bodo upoštevani pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 zgolj pod pogojem odobritve dodatne odmere s strani Finančne uprave Republike Slovenije.

 

 

Zaradi sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja virusne okužbe COVID-19, pa bo občina pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 upoštevala še pripombe oziroma vloge za vpis novih oziroma vpis sprememb ostalih podatkov Evidence NUSZ (zavezanec, delež površine za odmero, odmera nadomestila za zemljišča, ki so namenjena poslovni dejavnosti, datum začetka davčne obveznosti, opremljenost, oprostitve), ki bodo imele datum oddaje do vključno 30.4.2020.

 

V tem času je vlogo za spremembo ostalih podatkov Evidence NUSZ mogoče oddati na enega od spodnjih načinov:
• pisno s posredovanjem vloge za spremembo podatkov po elektronski pošti na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si, pri čemer zakon dopušča tudi možnost vložitve vloge po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V takem primeru bo organ identiteto vložnika ugotavljal ali preverjal z drugim načini, na primer s tem, da bo zahteval, naj stranka sporoči še uradno dodeljeno identifikacijsko številko (EMŠO). V tem primeru se dokumenti, ki vplivajo na pravni položaj, vročajo na naslov stalnega ali začasnega prebivališča.
• pisno s posredovanjem vloge za spremembo podatkov na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.

 

V času trajanja posebnih ukrepov vlaganje pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav neposredno pri organu ni mogoče.

 

Zavezanci za plačilo nadomestila so bili o osnovnih podatkih v Evidenci NUSZ ter informativnem izračunu nadomestila za posamezno nepremičnino obveščeni osebno, podrobni podatki odmere pa so na spletni strani Občine Hrastnik, do katerih lahko zavezanci dostopate s klikom na povezavo NUSZ (ni podprto v brskalniku Internet Explorer) in osebnim geslom, navedenim v prejetem obvestilu, dostopni še vse do 30.4.2020.

 

Več informacij v zvezi z odmero NUSZ je prav tako še vedno dostopnih s klikom na povezavo NUSZ – Občina Hrastnik.

 

Za vaše sodelovanje pri pripravi odmere NUSZ za leto 2020 se vam v zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

 

Občina Hrastnik,
april 2020